Ngành Khoa học thư viện

Chương trình đào tạo Cao đẳng Khoa học Thư viện, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngành khoa học Thư viện và các ngành khoa học có liên quan. Nắm vững kiến thức nghiệp vụ chuyên môn:

. Thư viện học, Thư mục học, Thông tin học.

. Phân loại, xử lý tài liệu.

. Lưu trữ, tra cứu thông tin và tổ chức các dịch vụ về Thư viện Thông tin phục vụ bạn đọc.

. Tổ chức hoạt động thư viện trường học.

. Tin học tư liệu.

. Khai thác mạng thông tin máy tính.

. Quản lý và tự động hóa Thư viện & Trung tâm Thông tin.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận:

. Thành thạo các khâu nghiệp vụ của hoạt động thư viện và thông tin tư liệu; sử dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác thư viện – thông tin.
. Tổ chức, quản lý hoặc làm việc tại thư viện các quận, huyện, tỉnh, thành phố, thư viện trường học, trung tâm - cơ quan thông tin hoặc các cơ quan có liên quan đến công tác thư viện - thông tin.

Xem thêm THÔNG TIN TUYỂN SINH 2014

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: