Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Chương trình đào tạo Cao đẳng Kinh doanh xuất bản phẩm, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngành kinh doanh xuất bản phẩm và các ngành có liên quan. Nắm vững kiến thức nghiệp vụ chuyên môn:

. Nghiên cứu nhu cầu thị trường xuất bản phẩm và lập kế hoạch kinh doanh.

. Phân tích hoạt động kinh doanh, quản trị, tài chính doanh nghiệp, marketing, tuyên truyền giới thiệu về xuất bản phẩm.

. Thương mại điện tử, thương mại quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

. Tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm tại các nhà sách, nhà xuất bản trong các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xuất bản, phát hành;

. Có việc làm ngay tại các công ty phát hành xuất bản phẩm ở các tỉnh - thành, siêu thị sách …

Xem thêm THÔNG TIN TUYỂN SINH 2014

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: