Ngành Sư phạm âm nhạc

Chương trình đào tạo Cao đẳng Sư phạm âm nhạc trang bị cho sinh viên những kỹ năng chuyên sâu về:

. Kiến thức âm nhạc

. Kiến thức nghiệp vụ sư phạm.

. Tâm lý sư phạm.

. Giáo dục học.

Các học phần thực hành khác để vận dụng vào công tác giảng dạy âm nhạc tại các trường phổ thông cơ sở. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đàn, hát, nắm vững các kiến thức âm nhạc để trở thành giáo viên giảng dạy âm nhạc. Ngoài ra còn biết tổ chức và dàn dựng các chương trình biểu diễn cho các hoạt động âm nhạc tại cơ sở.

Xem thêm THÔNG TIN TUYỂN SINH 2014

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: