Ngành Sư phạm mỹ thuật

Chương trình đào tạo Cao đẳng Sư phạm mỹ thuật trang bị kiến thức chuyên sâu về:

. Mỹ thuật tạo hình

. Tâm lý sư phạm, giáo dục học.

. Thực hành sư phạm.

. Lịch sử mỹ thuật.

Căn bản hội họa và các học phần thực hành khác như điêu khắc, xây dựng bố cục tranh… Chương trình học được xây dựng trên cơ sở thực tiễn nhu cầu giảng dạy và phổ cập mỹ thuật trong hoạt động giáo dục hiện nay. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc như: giảng dạy mỹ thuật ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, các trung tâm hướng dẫn và đào tạo mỹ thuật, sáng tác tranh nghệ thuật hoặc ứng dụng căn bản hội họa vào các chuyên ngành đồ họa, thời trang …

image010

-         Sư phạm Mỹ thuật  là ngành sư phạm đào tạo các cử nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy môn Mỹ thuật ở các cấp học phổ thông, các trường sư phạm, các khoa sư phạm Mỹ thuật của các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam; có khả năng học ở các trình độ cao hơn, và nắm bắt thành thạo các  kiến thức về mỹ thuật, cung cấp nguồn nhân lực đào tạo về  nghệ thuật cho đất nước.

-         Sinh viên chuyên ngành sư phạm Mỹ thuật được đào tạo các môn kiến thức từ Đại cương tới các môn kiến thức chuyên ngành như hình họa, trang trí, lý luận về lịch sử Mỹ thuật Việt nam và thế giới, giải phẫu tạo hình, luật xa gần... ngoài ra sẽ được đào tạo cao hơn để có thể sáng tác nghệ thuật. Sinh viên chuyên ngành này sẽ được nhà trường đào tạo đầy đủ về kỹ năng giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm chuyên môn để có thể đảm nhiệm cả vị trí chủ nhiệm lớp hay làm việc trong công tác Đoàn, Đội.

image008 image005

  +Vị trí việc làm, nơi làm:

Sinh viên chuyên ngành sư phạm Mỹ thuật là những người thầy, cô có nhiều cơ hội việc làm như:

  • Giáo viên dạy môn Mỹ thuật ở các trường từ bậc tiểu học, trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông.
  •  Có khả năng tham gia giảng dạy tại các trung tâm Mỹ thuật.
  • Làm việc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, trở thành họa sĩ chuyên nghiệp.
  • Đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm lớp cũng như thực hiện công tác Đoàn, Đội.

+ Cơ hội học nâng cao:

-         Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể học nâng cao chuyên môn và kỹ năng tại các trường Đại học Mỹ thuật.

image004

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: