Ngành thiết kế công nghiệp

Chương trình học trang bị những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế công nghiệp cung cấp kiến thức chuyên ngành như:

. Kiến thức thiết kế, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu.

. Thiết kế ấn phẩm quảng cáo.

. Các kỹ năng in ấn.

. Tạo dáng các thể loại đồ họa ứng dụng vào lĩnh vực thiết kế quảng cáo.

Chương tình đào tạo được xây dựng sát với nhu cầu ứng dụng trong xã hội. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc: trình bày ấn phẩm cho các cơ quan, chuyên ngành du lịch, văn hóa, báo chí… Quản lý và thành lập công ty tổ chức sự kiện, triển lãm quảng cáo in ấn, tham gia công tác đào tạo chuyên ngành đồ họa, sáng tác tác phẩm đồ họa nghệ thuật.

Xem thêm THÔNG TIN TUYỂN SINH 2014

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: