Phòng Đào tạo

1. Quyết định thành lập

Số: 3839/QĐ-TC ngày 21 tháng 12 năm 2000 của Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập phòng Đào tạo trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật.

2. Chức năng

. Tham mưu cho Ban Giám hiệu công tác đào tạo của toàn trường.

. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp cải tiến công tác quản lý đào tạo.

. Tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý công tác giáo vụ, học vụ, quản lý hành chính pháp chế nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đào tạo của toàn trường.

. Tổng hợp và thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất (về công tác đào tạo) theo quy định cấp trên.

3.Nhiệm vụ

. Đề xuất chỉ tiêu.

. Đề xuất kế hoạch tuyển sinh, tham mưu công tác tổ chức tuyển sinh, tham gia tổ chức công tác tuyển sinh cùng các bộ phận khác trong trường.

. Phối hợp các Khoa xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm.

. Hướng dẫn các Khoa lập các biểu mẫu thống kê giáo vụ, học vụ thống nhất toàn trường.

. Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các thông tin về học vụ.

. Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ toàn trường theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, quy định về giảng dạy, giáo vụ, học vụ, …kịp thời đề xuất những vấn đề cần thiết điều chỉnh hoặc bổ sung.

. Xác nhận khối lượng giờ giảng của giảng viên, lập phiếu thanh toán thù lao giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của giáo viên.

. Lập kế hoạch và tổ chức thi hết môn, thi học kỳ, thi lại, thi tốt nghiệp.

. Theo dõi công tác kiến tập, thực tập của các lớp.

. Quản lý điểm và tổ chức xét lên lớp, tạm ngừng học, thôi học, xóa tên. Cấp giấy chứng nhận kết quả học tập, phiếu điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp.

. Quản lý công tác bảo lưu kết quả học tập cho người học.

. Quản lý phôi bằng và làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng của người học.

. Soạn thảo các Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập các Hội đồng, các Ban có liên quan đến công tác đào tạo (tuyển sinh, tốt nghiệp, …) và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các quyết định này.

. Chuẩn bị công tác liên quan Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp.

. Dự thảo và trình duyệt các báo cáo sơ kết, tổng kết năm học, khóa học, các báo cáo biểu mẫu thống kê để báo cáo cấp trên có liên quan công tác đào tạo.

. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

4. Cơ cấu nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Trung Hậu Phó Trưởng phòng

2

Phùng Phối Anh Chuyên viên

3

Trương Hữu Tư Chuyên viên
4 Đặng Thị Hiền Chuyên viên

5

Hồ Thị Bạch Tuyết Chuyên viên

5. Liên hệ
Điện thoại: (08)39 250 992
Fax: (08)38 395 883
Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Phòng 1.8, số 5 Nam Quốc Cang, Quận 1, TPHCM

  • Nguyen Huu Ha nói:

    Hien tai, em dang co 1 nguoi em dang hoc o truong CD VHNT – nganh Quan tri van hoa . Em muon biet hien tai nguoi em nay co hoc tai truong hay khong ? Thay (Co) co the cho em biet phai lam ntn duoc khong a ?
    Tên em đó là : Võ Thannh Vương – sn 1995 – que o Quang Tri – hoc nganh Quan ly van hoa – nhap hoc vao nam 2012-2013 !
    Em cam on !

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: