Phòng Khoa học & Đối ngoại

Phòng Khoa học & Đối ngoại tiền thân là Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Thông tin Tư liệu của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, được thành lập theo quyết định số 63/CĐ-VHNT ký ngày 05/10/1998 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 429/TTg ngày 21/7/1995 về cơ chế quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học các Trường đại học, cao đẳng.

1. Về chức năng

. Phòng Khoa học & Đối ngoại có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động đối ngoại để phục vụ giảng dạy – học tập và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của Trường.

. Tổ chức, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học về Văn hóa Nghệ thuật trong trường, tổ chức thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học về Văn hóa Nghệ thuật với các cơ quan ngoài trường, tiến tới xây dựng các mối quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám hiệu, sự cộng tác của các Phòng, Khoa chuyên môn trong trường, Phòng đã thực hiện được một số công tác như: tổ chức thực hiện các báo cáo, tọa đàm khoa học; hội thảo về chuyên đề văn hóa, biên tập tập san thông tin khoa học của trường, phối hợp với Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu hoàn tất bộ phim phóng sự về kỷ niệm 35 năm thành lập Trường.

. Về mặt quản lý khoa học: Phòng tham gia nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học nhà trường, từng bước hoàn tất chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT, thực hiện việc quản lý lý lịch khoa học đối với các giảng viên trong Trường và giáo viên thỉnh giảng tại Trường; quản lý giáo trình và các loại tài liệu học tập...

2. Cơ cấu tổ chức nhân sự 

STT Họ và tên Chức vụ
1 Th.s Lê Thị Hồng Diệp Phụ Trách
2 Th.s Nguyễn Đoàn Bảo Tuyền Giảng viên
3 Th.s Nguyễn Thị Ngọc Bích Giảng viên

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: