Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh cao đẳng chính qui 2018 (đợt 2

THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH (ĐỢT 2 ) TUYỂN SINH 2018

Thí sinh tải về phiếu đăng ký xét tuyển và phiếu đăng ký thi năng khiếu tại đây:

- PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- PHIẾU ĐĂNG KÝ THI NĂNG KHIẾU

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: