Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh cao đẳng chính qui 2018 (đợt 2

THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH (ĐỢT 2 ) TUYỂN SINH 2018

Thí sinh tải về phiếu đăng ký xét tuyển và phiếu đăng ký thi năng khiếu tại đây:

- PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- PHIẾU ĐĂNG KÝ THI NĂNG KHIẾU

Trả lời cho Nguyễn Huy Hoài Hủy trả lời

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: