Thông báo Lễ khai giảng năm học 2014-2015 và phát bằng tốt nghiệp năm 2014

Căn cứ kế hoạch số: 107/KH-VHNT-TCHC, ngày 22/9/2014 của Trường về Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 – 2015, phát bằng tốt nghiệp năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-CĐVHNT, ngày 03/9/2014 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp;

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên những nội dung sau:

• Tập trung để hướng dẫn nghi thức Lễ khai giảng và Lễ tốt nghiệp:

- 7g00 - Ngày 06/10/2014: Sinh viên K.20 có mặt để được hướng dẫn nghi thức lễ khai giảng tại Nhà hát Bến Thành

- 7g30 - Ngày 06/10/2014: Sinh viên tốt nghiệp nhận lễ phục, để được hướng dẫn nghi thức lễ tốt nghiệp tại Nhà hát Bến Thành.

• Lễ khai giảng và Lễ Tốt nghiệp:

- Sinh viên có mặt lúc 7g00, ngày 07/10/2014

- Tại Nhà hát Bến Thành - số 6 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, Tp.HCM

• Thời gian nhận bằng tốt nghiệp:

- Ngày 20, 21/10/2014: Khoa Văn hóa, khoa Mỹ thuật

- Ngày 22, 23/10/2014: Khoa Âm nhạc, khoa Sân khấu

- Ngày 24/10/2014: Khoa Du lịch

(Đề nghị sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp tại phòng Đào tạo theo đúng thời gian quy định và xuất trình thẻ sinh viên)

Vì tính chất quan trọng của buổi Lễ, đề nghị sinh viên có mặt đúng ngày, giờ quy định và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên

* Tải văn bản thông báo chính thức tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: