Thông báo lịch thi Học kỳ 1 – Năm học 2015 - 2016 - khóa 21

Căn cứ Biên chế năm học 2015 – 2016 (ban hành kèm Thông báo số 26/TB-CĐVHNT-ĐT ngày 23/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai kế hoạch phân bổ thời gian của năm học 2015 – 2016).

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi học kỳ 1 (K 21) năm học 2015 – 2016, hệ chính quy (lịch thi như sau:

. Lịch thi các môn Kiến thức căn bản - tải về

. Lịch thi lớp Việt Nam Học 21 - tải về

. Lịch thi lớp Thanh Nhạc 21, Sư Phạm Âm nhạc 21 - tải về

. Lịch thi lớp Diễn Viên Kịch - Điện Ảnh 21 , Đạo Diễn Sân Khấu 21 - tải về

. Lịch thi lớp Khoa Học Thư Viện 21, Kinh Doanh Xuất Bản Phẩm 21, Quản Lý Văn Hóa 21 - tải về

Khi đi thi sinh viên (SV) mang theo thẻ SV, biên lai học phí HK1, có mặt tại phòng thi đúng ngày giờ (đã được ghi trên lịch thi) để dự thi kết thúc học phần.

Những SV có học phần chưa đạt từ các học kỳ trước, cần thực hiện thủ tục đóng lệ phí thi lại tại Phòng Tài vụ và mang biên lai đến phòng Đào tạo đăng ký để được dự thi.

Lưu ý :

Đối với những học phần có trong lịch thi học kỳ 1, nhà trường không tổ chức thi riêng cho các SV thi lại, mà sẽ ghép thi chung.

Đối với các học phần SV phải thi lại, nhưng chưa có trong lịch thi học kỳ 1, SV phải đăng ký để được tổ chức thi riêng.

Thủ tục đăng ký thi lại cần được thực hiện trước ngày thi. Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc tổ chức thi lại nếu SV không thực hiện đúng quy định.

Tải văn bản thông báo tại đây

****

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng đào tạo

Điện thoại: 0903.713.058

Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: