Thông báo: Lịch thi Học kỳ 2 – Năm học 2014 - 2015

Căn cứ Biên chế năm học 2014 – 2015 (ban hành kèm Thông báo số 38/TB-CĐVHNT-ĐT ngày 24/7/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai kế hoạch phân bổ thời gian của năm học 2014 – 2015). Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi học kỳ  (K 18, K 19, K 20) năm học 2014 – 2015, hệ chính quy  của các khoa như sau:

. Các học phần kiến thức cơ bản  (K 19, K20) . Tải về

. Khoa Du Lịch : Lớp VNH 18, VNH 19, VNH 20  . Tải về

. Khoa Mỹ Thuật: Lớp TKCN 18, TKCN 19, TKCN 20, TKTT 18, TKTT 19, TKTT 20, NẢ 19, NẢ 20, HH19, HH 20,  SPMT 18, SPMT 19, SPMT 20 . Tải về

. Khoa Âm Nhạc: Lớp TN 18, TN 19, TN 20, SPAN 18, SPAN 19, SPAN 20 . Tải về

. Khoa Văn Hóa: Lớp KHTV 18, KHTV 19, KHTV 20, KDXBP 18, KDXBP 19, KDXBP 20, QLVH 18, QLVH 19, QLVH 20 . Tải về

. Khoa Sân Khấu: Lớp DVK-ĐẢ 18, DVK-ĐẢ 19, DVK-ĐẢ 20, ĐDSK 18, ĐDSK 19, ĐDSK 20 . Tải về

Khi đi thi, sinh viên (SV) mang theo thẻ SV, biên lai học phí HK2, có mặt tại phòng thi đúng ngày giờ (đã được ghi trên lịch thi) để dự thi kết thúc học phần.

Những SV có học phần chưa đạt từ các học kỳ trước, cần thực hiện thủ tục đóng lệ phí thi tại Phòng Tài  vụ và mang biên lai đến phòng Đào tạo đăng ký để được dự thi.

Lưu ý :

  • Đối với nhưng học phần có trong lịch thi học kỳ 2, nhà trường không tổ chức thi riêng cho các SV thi lại, mà sẽ ghép thi chung.
  • Đối với các học phần SV thi lại, nhưng chưa có trong lịch thi học kỳ 2, SV phải đăng ký để được tổ chức thi riêng.
  • Thủ tục đăng ký thi lại cần được thực hiện trước ngày thi. Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc tổ chức thi lại nếu SV không thực hiện đúng quy định.

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: