Thông báo: Mở lớp nhiếp ảnh ngắn hạn

Trường Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật TP.HCM thông báo mở các lớp nhiếp ảnh ngắn ngày:

-       Nhiếp ảnh căn bản I

-       Nhiếp ảnh căn bản II

Thời gian học cho mỗi lớp: 10 buổi, 3 buổi/1 tuần, từ 18g – 20g

Số lượng học viên từ 5 người trở lên

-       Nhiếp ảnh studio

Thời gian học cho mỗi lớp: 20 buổi, 3 buổi/1 tuần, từ 18g – 20g

Số lượng học viên từ 5 người trở lên

-       Xử lý ảnh căn bản

Thời gian học cho mỗi lớp: 10 buổi, 3 buổi/1 tuần, từ 18g – 20g

Số lượng học viên từ 5 người trở lên

-       Xử lý ảnh nâng cao

Thời gian học cho mỗi lớp: 10 buổi, 3 buổi/1 tuần, từ 18g – 20g

Số lượng học viên từ 5 người trở lên

Địa điểm: Tại Trường Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật TP.HCM, số 05 Nam Quốc Cang, Q.1, TP.HCM.

Các lớp khai giảng  đầu tháng

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Văn Phòng Khoa Mỹ Thuật – Điện thoại: 39250991 – Cô Thảo: 0936756696

Giảng viên trực tiếp giảng dạy:

-             Văn Thế Nguyên

-             Nguyễn Trung Hiếu

Kết thúc khoá học: Học viên được cấp giấy chứng nhận của Trường Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật TP.HCM.

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: