Thông báo: Triển khai lịch thi Học kỳ 2 – Năm học 2015 - 2016

Căn cứ Biên chế năm học 2015 – 2016 (ban hành kèm Thông báo số 26/TB-CĐVHNT-ĐT ngày 23/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai kế hoạch phân bổ thời gian của năm học 2015 – 2016). Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi học kỳ  (K 19, K 20, K 21) năm học 2015 – 2016, hệ chính quy (xem lịch thi tại đây).

Khi đi thi, sinh viên (SV) mang theo thẻ SV, biên lai học phí HK2, có mặt tại phòng thi đúng ngày giờ (đã được ghi trên lịch thi) để dự thi kết thúc học phần.

Những SV có học phần chưa đạt từ các học kỳ trước, cần thực hiện thủ tục đóng lệ phí thi tại Phòng Tài  vụ và mang biên lai đến phòng Đào tạo đăng ký để được dự thi.

Lưu ý :

  • Đối với nhng học phần có trong lịch thi học kỳ 2, nhà trường không tổ chức thi riêng cho các SV thi lại, mà sẽ ghép thi chung.
  • Đối với các học phần SV thi lại, nhưng chưa có trong lịch thi học kỳ 2, SV phải đăng ký để được tổ chức thi riêng.
  • Thủ tục đăng ký thi lại cần được thực hiện trước ngày thi. Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc tổ chức thi lại nếu SV không thực hiện đúng quy định.

Tải văn bản Thông báo chính thức tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: