THỰC HIỆN HỒ SƠ NHẬP HỌC

Thí sinh trúng tuyển đọc kỹ quy định thực hiện hồ sơ nhập học (bấm vào các dòng bên dưới để xem)

1. Quy định thực hiện hồ sơ nhập học

2. Hồ sơ nhập học

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: