Tiêu chuẩn xác định điểm tuyển sinh 2014

STT Ngành Khối thi Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm xét tuyển cơ bản Điểm môn chính( Môn nhân hệ sồ 2)
1 Việt Nam học C Địa Sử Văn 11
2 Quản lý văn hóa C Địa Sử Văn 11
3 Khoa học thư viện C Địa Sử Văn 11
4 Kinh doanh xuất bản phẩm C Địa Sử Văn 11
5 Thanh nhạc N Văn

Thanh nhạc

(hệ số 2)

Xướng âm 15 từ 5 điểm trở lên
6 Sư phạm Âm nhạc N Văn

Hát, đàn

(hệ số 2)

Xướng âm 15 từ 5 điểm trở lên
7 Diễn viên kịch - điện ảnh S Văn Năng khiếu diễn viên(hệ số 2) Kiến thức sân khấu 15 từ 7 điểm trở lên
8 Đạo diễn sân khấu S Văn Năng khiếu đạo diễn(hệ số 2) Kiến thức sân khấu 15 từ 7 điểm trở lên
9 Thiết kế công nghiệp H Văn Trang trí Hình họa(hệ số 2) 15 từ 5 điểm trở lên
10 Thiết kế thời trang H Văn Trang trí Hình họa(hệ số 2) 15 từ 5 điểm trở lên
11 Sư phạm Mỹ thuật H Văn Trang trí Hình họa(hệ số 2) 15 từ 5 điểm trở lên
12 Hội họa H Văn Trang trí Hình họa(hệ số 2) 15 từ 5 điểm trở lên
13 Nhiếp ảnh H Văn Chụp ảnh(hệ số 2) Hình họa 15 từ 5 điểm trở lên

Lưu ý:

  • Điểm xét tuyển cơ bản áp dụng đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3
  • Không có môn bị điểm 0 trong 3 môn thi

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: