Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Công tác thiết bị ở trường tiểu học” Khoá 2

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

 

Số: 40/TB-CĐVHNT                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2015

               

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

“Công tác thiết bị ở trường tiểu học” Khoá 2

 

Nhằm cung cấp cho cán bộ phụ trách, kiêm nhiệm và những cá nhân có nhu cầu về công tác thiết bị ở các trường tiểu học có những phương pháp và kỹ năng làm việc với thiết bị dạy học trong nhà trường, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Công tác thiết bị ở trường tiểu học” Khoá 2 năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

  1. 1.        Đối tượng tham gia: Cán bộ thiết bị hoặc cán bộ thư viện kiêm nhiệm công tác thiết bị thuộc các trường tiểu học, cá nhân có nhu cầu phục vụ trong ngành thiết bị cấp tiểu học.
  2. 2.        Nội dung chương trình học:

-       Những vấn đề cơ bản về công tác thiết bị

-       Nghiệp vụ quản lý, tổ chức các hoạt động thiết bị dạy học

-       Thực hành đăng ký các thiết bị dạy học

-       Giải đáp thắc mắc và tổng kết khóa học

  1. 3.        Thời gian, địa điểm tổ chức lớp học:

-       Thời gian: 19, 20/9/2015 (02 ngày); Buổi sáng: 08g00 – 11g30; Buổi chiều: 13g00 – 16g30

-       Địa điểm: Hội trường B - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 5 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh)

  1. 4.        Học phí, thời gian, địa điểm đăng ký lớp học:

4.1.       Học phí: 400.000đ/ học viên (bao gồm tài liệu học tập)

4.2.       Thời gian đăng ký và đóng học phí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/9/2015 (trong giờ hành chính)

4.3.       Địa điểm đăng ký và đóng học phí: tại văn phòng khoa Văn hóa (P. 1.14) – Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (học viên có thể gửi trước danh sách đăng ký qua email: cvn.khoavanhoa@gmail.com). Vui lòng tải mẫu đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại website trường: http://vhnthcm.edu.vn/

Hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết: Cô Đoàn Thảo Nguyên, điện thoại: 0972.181.402, email: doanthaonguyen321@gmail.com.

  1. 5.        Giấy chứng nhận: Sau khi kết thúc chương trình lớp bồi dưỡng, các học viên đáp ứng yêu cầu (tham gia trên 80% số buổi học) sẽ được nhận Giấy chứng nhận do Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo để Quý cơ quan, đơn vị và các cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia.

Nơi nhận:

-            Ban giám hiệu;

-            Các Phòng GD&ĐT Quận/Huyện TP.HCM;

-            Phòng Đào tạo, Tài vụ;

-            Lưu VT, Khoa VH.

    KT. HIỆU TRƯỞNG

    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

   TS. Trương Nguyễn Ánh Nga

 

 

 Tải mẫu đăng ký tại ĐÂY

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: