Tuyển viên chức năm 2019

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Công văn số 4969/SVHTT-TCPC ngày 05/11/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về thỏa thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-CĐVHNT ngày 28/10/2019 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu.

2. Vị trí tuyển dụng:

(Đính kèm vị trí việc làm cần tuyển dụng và các yêu cầu)

II. Điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp văn bằng, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải nộp kèm theo bản dịch và được công nhận theo quy định.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, công việc.

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị          sự nghiệp công lập xác định và không trái quy định của pháp luật.

 

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018).

b) Bản chụp văn bằng, Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), Sơ yếu lý lịch, khai sinh v.v… có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo qui định.

III. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

IV. Hình thức và phương thức tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển hồ sơ, phòng vấn và thực hành giảng dạy.

2. Phương thức tuyển dụng

Thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển được thực hiện theo 02 vòng như sau:

2.1 Vòng 1

a) Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Chủ tịch Hội đồng sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2

2.2.1. Đối với vị trí giảng viên

a) Thực hiện 02 (hai) phần thi: Phỏng vấn và thực hành (giảng mẫu)

b) Điềm mỗi phần được tính theo thang điểm 100

c) Không thực hiện việc phúc khảo.

2.2.2. Đối với vị trí chuyên viên

a) Thực hiện 01(một) phần thi: Phỏng vấn

b) Điềm được tính theo thang điểm 100

c) Không thực hiện việc phúc khảo.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả đạt từ 50 điểm trở lên ở mỗi phần thi và điểm kết quả đối với vị trí tuyển dụng giảng viên là trung bình cộng của 02 phần thi.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người đáp ứng các điều kiện ưu tiên được nêu kèm theo vị trí tuyển dụng sẽ được chọn và nếu vẫn không xác định được thì chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. Thời gian, lệ phí và địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển viên chức

1. Thời gian nhận hồ sơ: 8:00 - 16:30 từ ngày 12 tháng 11 năm 2019 đến ngày 12 tháng 12 năm 2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật)

2. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ (năm trăm ngàn đồng)

(Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch và thăng hạng công chức, viên chức).

3. Địa điểm nhận hồ sơ

a) Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Hoặc chuyển theo đường bưu chính đến Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 05 đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh.

* Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị, nếu thí sinh đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển không hoàn trả lại.

Thông báo này được đăng tải công khai trên Báo Sài Gòn Giải phóng, trên cổng thông tin điện tử của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trường./.

  Xem chi tiết vị trí cần tuyển dụng và các yêu cầu  tại đây

 Tải về mẫu đăng ký Tuyển dụng tại đây

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trương Nguyễn Ánh Nga

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: