Khoa học thư viện

Đào tạo cử nhân thực hành có kiến thức chuyên sâu về thư viện – thông tin và có kỹ năng tổ chức, thực hành nghiệp vụ thư viện; quản lý và khai thác, cung cấp thông tin và các dịch vụ thông tin đáp ứng yêu cầu hoạt động của mọi loại hình thư viện/cơ quan.

* Chuyên ngành: Sinh viên có thể chọn chuyên ngành

–  Thư viện công cộng

– Thư viện trường học

Kiến thức cơ bản/đại cương:
– Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương về chính trị, pháp luật, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong các lĩnh vực: giáo dục, văn hóa – nghệ thuật, quốc phòng – an ninh, khoa học – xã hội,…

– Nhận biết mối quan hệ chặt chẽ giữa kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức chuyên môn ngành nghề.
– Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu, giao tiếp và khai thác tài liệu đối với chuyên ngành được đào tạo.

– Bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm rõ ràng, có lòng yêu nước, có ý thức xây dựng đạo đức, lối sống và nhân cách của con người mới, tôn trọng tổ chức kỷ luật, pháp luật, biết rèn luyện thể chất, ứng xử có văn hóa,… phát triển con người một cách toàn diện.
– Vận dụng kiến thức cơ bản vào môi trường hoạt động thực tiễn của ngành nghề.
Kiến thức cơ sở:
– Có kiến thức nền tảng, cơ bản, toàn diện và hệ thống về lý luận và phương pháp luận đối với nghiệp vụ thư viện – thông tin, thư mục học, lưu trữ học, tâm lý bạn đọc người dùng tin,…

– Có hiểu biết sâu sắc về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thư viện – thông tin.
– Nhận biết vị trí, vai trò của thư viện trong xã hội, các loại thư viện và các hoạt động thư viện -thông tin.
– Có khả năng thu thập, xử lí, khai thác, cung cấp và tư vấn thông tin. Có thể tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh vực thư viện – thông tin.

– Xây dựng, đề ra phương hướng, chiến lược phù hợp để phát triển ngành thư viện – thông tin.
– Có năng lực nhận thức, vận dụng tốt những kiến thức cơ sở để giải quyết các vấn đề chuyên môn.
– Xác định nhanh chóng yêu cầu trong từng khâu nghiệp vụ của hoạt động thư viện – thông tin.
– Xác định được, đúng các vấn đề cấp thiết của thư viện cần nghiên cứu, giải quyết.
– Tuân thủ tự giác các giá trị đạo đức nghề nghiệp và các mối quan hệ nghề nghiệp; Thực hiện đúng đắn các quy chuẩn luật pháp về nghề nghiệp và lao động nghề nghiệp.
Kiến thức chuyên môn:
Nắm vững kiến thức chuyên sâu về thư viện – thông tin để đảm nhận được các khâu nghiệp vụ chính trong cơ quan thông tin – thư viện:
– Có kiến thức nghiệp vụ cơ bản như: lựa chọn, thu thập, bổ sung, phân loại nguồn tin, tài liệu; tổ chức xử lí và lưu giữ; phân tích, tổng hợp, phân phối thông tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại.
– Nắm rõ những kiến thức về công tác phục vụ bạn đọc, những dịch vụ cơ bản, phổ biến của ngành thư viện – thông tin.
– Có kiến thức về công nghệ thông tin ứng dụng vào hoạt động thư viện – thông tin.

– Kỹ năng phát triển, tổ chức vốn tài liệu và nguồn lực thông tin.
– Kỹ năng mô tả tài liệu và xây dựng bộ máy tra cứu tài liệu thông tin.

– Kỹ năng nghiên cứu nhu cầu người đọc và tổ chức phục vụ người đọc.

– Có thể sử dụng được các thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin ứng dụng vào hoạt động thư viện – thông tin.

– Có thể tự tổ chức hoạt động thư viện – thông tin; có thể hướng dẫn người khác tổ chức hoạt động thư viện – thông tin; Có thể lãnh đạo hoạt động thư viện – thông tin.
– Có thể tác nghiệp ở tất cả các loại hình thư viên truyền thống và hiện đại.

– Phát huy tính năng động, sáng tạo và sự hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ áp dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật vào công tác chuyên môn để đem lại hiệu quả cao nhất.
Kiến thức chuyên môn tự chọn:
Chuyên ngành Thư viện trường học:
– Hiểu rõ những nguyên tắc, phương pháp, quy trình tổ chức và quản lý hoạt động thư viện trường học.

– Nắm rõ những kiến thức cơ bản về tổ chức hoạt động và quản lý thiết bị trường học.
– Có kiến thức về nghiệp vụ lưu trữ.

– Có kiến thức về các thuật ngữ chuyên ngành thông tin thư viện, đặc biệt là các thuật ngữ được sử dụng trong thư viện trường học (School library).
– Hiểu rõ cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý và công tác nghiệp vụ của thư viện trường học.

– Có kỹ năng tổ chức, quản lý tốt hoạt động tại các thư viện trường học.

– Quản lý tốt công tác thiết bị tại trường phổ thông.

– Có kỹ năng lưu trữ tài liệu, phục vụ công tác lưu trữ và thư viện thông tin.

– Có thể đọc, hiểu các thông tin, giáo trình nước ngoài về chuyên ngành thư viện.

– Có kỹ năng bố trí, sắp xếp kho tài liệu tại thư viện trường học, kỹ năng xử lý tài liệu và các kỹ năng khác như kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng viết, lập kế hoạch và kỹ năng thuyết trình.

– Có năng lực lập kế hoạch phát triển hoạt động thư viện trường học. Đề ra được những giải pháp tiên tiến, hiệu quả để phục vụ học sinh, đảm bảo tất cả học sinh đều có thể tiếp cận được với kho tài liệu của thư viện.

– Có khả năng sáng tạo các mô hình, thiết bị hữu ích, sinh động, vui nhộn đáp ứng nhu cầu vừa học vừa chơi cho học sinh.
– Thực hành được các nghiệp vụ, quy đinh về lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ lưu trữ vào cơ quan, đơn vị.
– Có khả năng sử dụng tiếng Anh đề phục vụ công tác chuyên môn sau khi ra trường.

– Làm việc nghiêm túc, khoa học, có tính kỷ luật cao.
Chuyên ngành Thư viện công cộng:
– Hiểu rõ những nguyên tắc, phương pháp, quy trình tổ chức và quản lý hoạt động thư viện công cộng.

– Có kiến thức về các thuật ngữ chuyên ngành thông tin thư viện, đặc biệt là các thuật ngữ được sử dụng trong thư viện công cộng (Public library).
– Nắm rõ cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý và công tác nghiệp vụ của thư viện công cộng.

– Có kỹ năng tổ chức, quản lý tốt hoạt động tại các thư viện công cộng.

– Có thể đọc, hiểu các thông tin, giáo trình nước ngoài về chuyên ngành thư viện.

– Có kỹ năng bố trí, sắp xếp kho tài liệu, kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng cho các thư viện công cộng, kỹ năng xử lý tài liệu và các kỹ năng khác như kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng viết, lập kế hoạch và kỹ năng thuyết trình.

– Có năng lực lập kế hoạch phát triển hoạt động thư viện công cộng. Đề ra được những giải pháp tiên tiến, hiệu quả để phục vụ bạn đọc, đảm bảo tất cả bạn đọc đều có thể tiếp cận được với kho tài liệu của thư viện.

– Có khả năng sử dụng tiếng Anh đề phục vụ công tác chuyên môn sau khi ra trường.

– Làm việc nghiêm túc, khoa học, có tính kỷ luật cao.

– Thư viện viên ở các loại thư viện trường học, công cộng, chuyên ngành.

– Chuyên viên quản trị thông tin, quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ tại các trung tâm thông tin, cơ quan báo chí truyền thông, và các loại  cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

– Chuyên viên biên mục tài liệu tại các trung tâm thông tin, nhà xuất bản, công ty kinh doanh xuất bản phẩm.

* Cơ hội thăng tiến: trở thành thư viện viên chuyên nghiệp, Broker (người môi giới thông tin), cán bộ quản lý thông tin, giám đốc thư viện,

* Cam kết thực tập và làm việc: sinh viên học ngành khoa học thư viện có cơ hội thực tập và làm việc tại các hệ thống thư viện đại học quốc gia TP.HCM/ thư viện công cộng/ thư viện trường tiểu học, THCS, THPT như: Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng, Thư viện ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Thư viện ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM…

* Cơ hội học tập ở bậc cao hơn: Có thể tiếp tục học tập các bậc học cao hơn thuộc ngành thư viện, ngành quản lý văn hóa hoặc các ngành khoa học xã hội khác.

 • Tên ngành, nghề: Khoa học thư viện (Library Science)

  Mã ngành, nghề: 6320206

  Trình độ đào tạo: Cao đẳng

  Hình thức đào tạo: Chính quy

  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

  Thời gian đào tạo: 2.5 năm (05 học kỳ)

  Nội dung chương trình:

   

  Mã MH/MĐTên môn học/mô đun 
   
   
   
  ICác môn học chung 
  MH1Giáo dục chính trị 
  MH2Pháp luật 
  MH3Giáo dục thể chất 
  MH4Giáo dục Quốc phòng và An ninh 
  MH5Tin học 
  MH6Tiếng Anh 
  MH7Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng CSVN 
  IICác môn học, mô đun chuyên môn 
  II.1Môn học, mô đun cơ sở 
  MH8Thư viện học đại cương 
  MH9Thông tin học đại cương 
  MH10Thư mục học đại cương 
  MH11Pháp chế thư viện và quyền sở hữu trí tuệ 
  II.2Môn học, mô đun chuyên môn 
  MĐ12Phát triển nguồn lực thông tin 
  MĐ13Xử lý tài liệu 
  MH14Lưu trữ và tra cứu thông tin 
  MH15Tổ chức hoạt động thông tin thư mục 
  MĐ16Công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện 
  MH17Phục vụ người đọc/ người dùng tin 
  II.3Nhóm môn học, mô đun chuyên môn tự chọn 
   Chọn 1 trong 2 chuyên ngành sau: 
  II.3.1Chuyên ngành Thư viện Trường học 
  MH18Tâm lý người đọc lứa tuổi học sinh 
  MH19Thư mục chuyên đề cho thư viện trường học 
  MH20Quản lý và tổ chức hoạt động thư viện trường học 
  MH21Công tác thiết bị dạy học ở trường phổ thông 
  MH22Lưu trữ và quản trị văn phòng 
  MH23Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện trường học 
  MH24Anh văn chuyên ngành 
  MH25Thực tập nghề nghiệp 
  II.3.2Chuyên ngành Thư viện công cộng 
  MH18Thư mục chuyên đề cho thư viện công cộng 
  MH19Công tác địa chí 
  MH20Thư viện dành cho người khiếm thị 
  MH21Quản lý và tổ chức hoạt động thư viện công cộng 
  MH22Trụ sở, trang thiết bị thư viện thông tin 
  MH23Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện công cộng 
  MH24Anh văn chuyên ngành 
  MH25Thực tập nghề nghiệp 
   

  Thi tốt nghiệp:                                                                                                                           

  SttMôn thiNội dung thi
  1Chính trịTích hợp nội dung môn chung
  2Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệpTích hợp nội dung môn học cơ sở
  3Thực hành nghề nghiệpTích hợp nội dung môđun chuyên môn