Kinh doanh xuất bản phẩm

Đào tạo cử nhân thực hành ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm có kiến thức, kỹ năng và ý thức đạo đức trong nghề nghiệp. Nội dung chương trình đào tạo ngoài kiến thức chung, kiến thức cơ sở và chuyên môn, còn đào tạo chuyên sâu về một trong các lĩnh vực quản trị bán hàng, thuơng mại điện tử và truyền thông marketing trong ngành kinh doanh xuất bản phẩm. Cụ thể:
Về chuyên ngành Quản trị bán hàng: thành thạo các nghiệp vụ bán hàng (bán lẻ, đại lý, siêu thị, trực tuyến…), nghiệp vụ thu ngân, kiểm kê hàng hoá, quản lý kho, trưng bày hàng hoá và kế toán bán hàng; các kỹ năng giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng; có khả năng tổ chức, quản lý đội ngũ bán hàng và quản trị chất lượng dịch vụ bán hàng.
Về chuyên ngành Truyền thông marketing: thành thạo các công cụ truyền thông marketing như quảng cáo, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện, digital marketing…và viết các thông điệp truyền thông trong các chiến dịch truyền thông marketing; có năng lực hoạch định chiến lược và thực thi chiến lược truyền thông marketing.
Về chuyên ngành Thương mại điện tử: thành thạo nghiệp vụ bán hàng trực tuyến; sử dụng tốt các công cụ digital marketing để phục vụ cho hoạt động bán hàng trực tuyến; có khả năng phân tích, xử lý thông tin và bảo mật, an toàn trong thương mại điện tử; lập, thẩm định và tổ chức thực hiện các kế hoạch thương mại điện tử.

1. Kiến thức
– Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
– Nắm vững kiến thức lý luận về xuất bản, kinh doanh xuất bản phẩm.
– Nắm vững quy trình nghiệp vụ cơ bản trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xất bản phẩm.
– Hiểu biết sâu về chính sách pháp luật và hàng hóa kinh doanh xuất bản phẩm.
– Hiểu biết về xây dựng thương hiệu và kiến thức về ngành công nghiệp xuất bản ở các nước trong khu vực và trên thế giới.
– Nắm được những kiến thức cơ bản về kinh doanh khởi nghiệp.
– Hiểu về thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành về kinh doanh xuất bản phẩm; giao tiếp bán hàng.
– Có kiến thức chuyên sâu về một trong các lĩnh vực sau:
+ Quản trị bán hàng: nắm vững kiến thức về nghiệp vụ bán hàng: bán lẻ, bán đại lý, bán trực tuyến…; về quản trị bán hàng, quản trị khách hàng, quản trị đội ngũ bán hàng; hiểu biết về quản lý kho, kiểm kê hàng hóa, thu ngân; nắm vững nghiệp vụ kế toán bán hàng; hiểu biết về mỹ thuật, nghệ thuật trang trí cửa hàng; tổng hợp các kiến thức về chuyên môn quản trị bán hàng để ứng dụng vào thực tiễn.
+ Truyền thông marketing: nắm vững những kiến thức về quảng cáo, quan hệ công chúng; quy trình truyền thông số, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiến thức về thông điệp truyền thông; quy trình chiến lược truyền thông marketing để ứng dụng vào thực tiễn.
+ Thương mại điện tử: hiểu rõ những nguyên tắc, phương pháp, quy trình tổ chức bán hàng trực tuyến; nắm vững kiến thức pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử; kiến thức về website và quản trị website bán hàng; kiến thức về hệ thống thông tin điện tử, thanh toán điện tử, bảo mật và quản trị chuỗi cung ứng hàng hóa; kiến thức về marketing trên nền tảng số; hệ thống kiến thức về chuyên ngành thương mại điện tử để ứng dụng vào công việc thực tiễn ở doanh nghiệp.
2. Kỹ năng
– Thực hiện tính toán các chỉ tiêu kinh tế.
– Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường và áp dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp.
– Xây dựng được chiến lược marketing mix cho doanh nghiệp,
– Thực hiện được kỹ năng đoán và giải quyết các vấn đề của khách hàng.
– Thành thạo công tác phân loại hàng hóa, tìm kiếm nguồn hàng và khai thác hàng hóa, cũng như tổ chức các kênh phân phối hàng hoá XBP.
– Ứng dụng những kiến thức về pháp luật để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình kinh doanh xuất bản phẩm.
– Lập kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp.
– Ứng dụng các hiểu biết về ngành công nghiệp xuất bản trên thế giới để thưc hiện chiến lược phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp.
– Lập kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp về kinh doanh xuất bản phẩm.
– Thực hành giao tiếp, viết thư thương mại cho các đối tác nước ngoài.
– Có một trong các kỹ năng chuyên sâu về các lĩnh vực:
+ Quản trị bán hàng: thành thạo giao tiếp, thuyết phục khách hàng, có kỹ năng ứng phó với rủi ro và giải quyết sự cố trong quá trình kinh doanh; thực hiện được công việc chăm sóc khách hàng và xây dựng đội ngũ khách hàng trung thành của doanh nghiệp; thành thạo công tác trưng bày hàng hóa và trang trí cửa hàng để tạo sự khác biệt và truyền tải được văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp đến khách hàng; thực hiện được công tác quản trị, hoạch định chiến lược bán hàng; công tác nhập số liệu mua bán hàng; cập nhật, theo dõi và quản lý sổ sách, hóa đơn chứng từ liên quan đến hoạt động bán hàng.
+ Truyền thông marketing: có khả năng thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông marketing như quảng cáo, quan hệ công chúng, các sự kiện ra mắt sách, hội chợ triễn lãm…; hoạch định chiến lược truyền thông số và truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng; sáng tạo các thông điệp truyền thông phù hợp với sản phẩm, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp; thiết kế được sản phẩm đồ hoạ đơn giản phục vụ cho công tác truyền thông; thực hiện được công tác hoạch định chiến lược truyền thông cho sản phẩm và cho doanh nghiệp.
+ Thương mại điện tử: có năng lực quản lý bán hàng trực tuyến; thực hiện được công tác thiết kế và quản trị website thương mại điện tử, triển khai các hoạt động ứng dụng thương mại điện tử; sử dụng được các ứng dụng thanh toán điện tử, phần mềm bảo mật; thiết kế nghiên cứu, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh toán, bảo mật, quản trị chuỗi cung ứng; thực hiện được công tác lập kế hoạch truyền thông số.
– Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn;
– Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn.
3. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm
– Làm việc độc lập hoặc theo nhóm; chủ động, sáng tạo trong công việc, khả năng giải quyết công việc và vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; giao tiếp tốt với đồng nghiệp, với khách hàng;
– Hướng dẫn, giám sát đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong phạm vi công việc được giao;
– Có khả năng đánh giá chất lượng, kết quả công việc của bản thân và nhóm sau khi hoàn thành công việc được giao;
– Có khả năng định hướng, thích nghi với môi trường làm việc; có năng lực lập kế hoạch và điều phối công việc khoa học và hợp lý; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình;
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
– Sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi chuyên môn để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
– Chuyên viên quản trị, xây dựng hệ thống giao dịch thương mại điện tử, chuyên viên dự án, chuyên viên kinh doanh trực tuyến… tại các nhà xuất bản, doanh nghiệp kinh doanh sách trực tuyến hoặc các công ty thương mại điện tử.
– Chuyên viên truyền thông marketing, quảng cáo, tổ chức sự kiện, quan hệ công chúng… ở các nhà xuất bản và các công ty kinh doanh xuất bản phẩm và các doanh nghiệp khác.
– Chuyên viên bán hàng, quản lý cửa hàng, khai thác hàng hoá, thu ngân, chăm sóc khách hàng… tại các công ty kinh doanh xuất bản phẩm và các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng của các ngành nghề khác nhau.

  • Số lượng môn học/mô đun toàn khoá: 29 môn học/mô đun.
  • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ, tương đương: 1.980 giờ.
  • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 22 tín chỉ, tương đương: 465 giờ.
  • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 68 tín chỉ, tương đương: 1.515 giờ.

Khối lượng lý thuyết: 742 giờ; thực hành, thực tập, thảo luận: 1.125 giờ; kiểm tra: 113 giờ.

* Một số môn học tiêu biểu của ngành kinh doanh xuất bản phẩm:

– Marketing căn bản

– Nghiên cứu thị trường

– Tâm lý khách hàng và hành vi người tiêu dùng

– Đại cương xuất bản – in – kinh doanh xuất bản phẩm

– Hàng hóa xuất bản phẩm

– Xây dựng thương hiệu

– Lập dự án kinh doanh khởi nghiệp

Chuyên ngành Thương mại điện tử

– Bán hàng trực tuyến

– Digital markeing

– Website và quản trị website thương mại điện tử

– Logistic và quản trị chuỗi cung ứng

Chuyên ngành Truyền thông markeing

– Quảng cáo

– Quan hệ công chúng

– Tổ chức sự kiện

– Content marketing

– Thiết kế đồ hoạ ứng dụng

Chuyên ngành Quản trị bán hàng

– Nghiệp vụ bán hàng

– Quản trị khách hàng

– Quản trị chất lượng và đội ngũ bán hàng

– Trưng bày và trang trí cửa hàng sách