Hướng dẫn du lịch

Đào tạo Hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp có kiến thức, kỹ năng và ý thức đạo đức trong nghề nghiệp. Nội dung chương trình đào tạo ngoài kiến thức chung, kiến thức cơ sở và chuyên môn, còn đào tạo chuyên sâu tổ chức thực hiện chương trình; thuyết minh; quản lý đoàn khách; hướng dẫn tham quan; hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình du lịch; thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chương trình du lịch; chăm sóc khách hàng…

1. Kiến thức
– Trình bày được đặc điểm đặc trưng của văn hóa vùng miền, dân tộc;
– Trình bày được các tuyến, điểm du lịch cụ thể, hệ thống tài nguyên du lịch của các tuyến điểm, vùng miền;
– Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của người hướng dẫn viên;
– Trình bày được những đặc điểm văn hóa, lịch sử, xã hội chuyên sâu, khác biệt của điểm du lịch;
– Mô tả được quy trình tổ chức chương trình du lịch, kiến thức về viết bài thuyết minh, hướng dẫn đối tượng tham quan du lịch; quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình chương trình du lịch; cách thức tổ chức các hoạt động hoạt náo cho khách du lịch;
– Thiết kế được chương trình du lịch, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình du lịch, đánh giá kết quả kinh doanh và tổng kết công việc;
– Xác định được kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau (địa lý, cảnh quan, lịch sử dân tộc, đất nước,…) của các quốc gia;
– Thông hiểu những quy định về thủ tục xuất nhập cảnh;
– Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
2. Kỹ năng
– Tổ chức khảo sát và thiết kế được các chương trình du lịch cơ bản và phức tạp theo yêu cầu khách hàng;
– Tư vấn và bán chương trình du lịch một cách có hiệu quả đáp ứng yêu cầu của khách và quy định của pháp luật;
– Tổ chức được các hoạt động team buiding, vui chơi giải trí và mua sắm đáp ứng yêu cầu khách du lịch;
– Thuyết minh tại điểm du lịch và trên các phương tiện giao thông;
– Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các nhà cung ứng dịch vụ;
– Giao tiếp hiệu quả với khách hàng bằng tiếng Việt và các ngoại ngữ khác phù hợp với yêu cầu hướng dẫn khách du lịch;
– Điều hành tổ chức chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng hiệu quả trước, trong và sau quá trình thực hiện chương trình du lịch;
– Cập nhật những kiến thức, thông tin mới về các tuyến, điểm du lịch;
– Nắm bắt các xu hướng phát triển mới của văn hóa, du lịch, lữ hành, khách sạn và áp dụng hiệu quả trong công việc;
– Thực hiện được thao tác nghiệp vụ thanh toán, các giao dịch với các nhà cung ứng dịch vụ và khách hàng;
– Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn.
– Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn;
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
– Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
– Tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp;
– Thân thiện, cởi mở, sẵn sàng phục vụ và bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng khách du lịch;
– Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm; thiện chí trong tiếp nhận ý kiến và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công việc;
– Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng với sự phát triển của thực tiễn trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ du lịch;
– Rèn luyện khả năng chịu áp lực cao trong công việc, khả năng thích ứng, linh hoạt trong xử lý tình huống, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
– Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong quá trình tác nghiệp.
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
– Sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi chuyên môn để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng lĩnh vực đào tạo.

– Hướng dẫn du lịch nội địa;
– Hướng dẫn tại điểm;
– Hướng dẫn du lịch quốc tế.

Tên nghề: Hướng dẫn du lịch (Tour Guide)

Mã nghề: 6810103

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2.5 năm (05 học kỳ)

Nội dung chương trình:

Mã MH/MĐTên môn học/mô đun
ICác môn học chung
MH1Giáo dục chính trị
MH2Pháp luật
MH3Giáo dục thể chất
MH4Giáo dục Quốc phòng và An ninh
MH5Tin học
MH6Tiếng Anh
MH7Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng CSVN
IICác môn học, mô đun chuyên môn
II.1Môn học, mô đun cơ sở
MH8Cơ sở Văn hoá Việt Nam
MH 9Văn hoá các dân tộc Việt Nam
MH10Tổng quan du lịch và văn hóa du lịch
MH11Địa lý du lịch và các vùng du lịch
MH12Tiến trình Lịch sử Việt Nam
MH13Hệ thống Di tích và Danh thắng Việt Nam
MH14Tâm lý khách du lịch
MH15Lịch sử văn hóa các nước Đông Nam Á
II.2Môn học, mô đun chuyên môn
MĐ16Tổ chức sự kiện
MH17Luật du lịch và quy chế xuất nhập cảnh
MH18Nghiệp vụ khách sạn – nhà hàng
MH19Nghiệp vụ Thanh toán
MĐ20Kỹ năng hoạt náo
MĐ21Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
MĐ21.1Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch 1
MĐ21.2Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch 2
MH22Marketing và quảng cáo  trong du lịch
MH23Quản trị lữ hành
MĐ24Tuyến điểm Du lịch Việt Nam
MĐ24.1Tuyến điểm Du lịch Việt Nam 1
MĐ24.2Tuyến điểm Du lịch Việt Nam 2
MĐ24.3Tuyến điểm Du lịch Việt Nam 3
MĐ25Anh văn chuyên ngành
MĐ25.1Anh văn chuyên ngành 1
MĐ25.2Anh văn chuyên ngành 2
MĐ25.3Anh văn chuyên ngành 3
MĐ26Thực tập nghề nghiệp
MĐ27Thực tế tuyến điểm
MĐ27.1TP. HCM – Tây Ninh
MĐ27.2Miền Đông Nam Bộ và lễ hội Katê
MĐ27.3Miền Tây Nam Bộ
MĐ27.4Miền Trung – Miền Bắc và Tây Nguyên
II.3Môn học, mô đun bổ trợ
MH28Y tế thường thức – Bảo hiểm du lịch
MĐ29Khiêu vũ
MĐ30Nghệ thuật nói trước công chúng
MH31Nghiệp vụ văn phòng

 

 

 

Thi tốt nghiệp:

 

SttMôn thiNội dung thi
1Chính trịTích hợp nội dung môn chung
2Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệpTích hợp nội dung môn học cơ sở
3Thực hành nghề nghiệpTích hợp nội dung môđun chuyên môn