Nhiếp ảnh

Đào tạo Nhiếp ảnh chuyên nghiệp có kiến thức, kỹ năng và ý thức đạo đức trong nghề nghiệp. Nội dung chương trình đào tạo ngoài kiến thức chung, kiến thức cơ sở và chuyên môn, còn đào tạo chuyên sâu Lịch sử tạo hình Việt Nam và thế giới; Nghiệp vụ báo chí; Tin học (đồ hoạ vi tính). Lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam và thế giới; Lý luận phê bình ảnh và biên tập ảnh; Tin học chuyên ngành nhiếp ảnh; Nghệ thuật trình bày ấn phẩm ảnh.

1. Kiến thức:
– Những hiểu biết cơ bản về công việc của nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên ảnh.
– Những hiểu biết cơ bản về cơ cấu tổ chức của các đài, báo, cơ quan đoàn thể, công ty…
– Biết vận dụng có hiệu quả các kiến thức đạt được trong quá trình đào tạo vào lĩnh vực sáng tác nghệ thuật nhiếp ảnh, đồng thời có thể thực hiện các tác phẩm nhiếp ảnh báo chí hoặc nhiếp ảnh ứng dụng.
– Có khả năng độc lập trong việc nghiên cứu, sáng tạo, thể nghiệm các hình thức nghệ thuật, áp dụng công nghệ mới nhằm từng bước nâng cao chất lượng tác phẩm nhiếp ảnh.
– Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chuyên ngành được đào tạo.
2. Kỹ năng:
– Nắm vững phương pháp, quy trình thực hiện và các kỹ năng, kiến thức chuyên ngành nhiếp ảnh, đặc biệt trong sáng tạo tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh; đồng thời có kỹ năng tổ chức hình ảnh trong các chương trình biết trước hoặc thực tế; biên tập và dựng ảnh để chủ động khi thực hiện các chương trình.
– Có năng lực tham gia vào quá trình sản xuất, quản lý, điều hành các dự án nhiếp ảnh. Nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp; có khả năng chịu được áp lực công việc cao.
– Có phương pháp và khả năng tư duy, nghiên cứu, sáng tạo những cách thể hiện mới trong tác phẩm nhiếp ảnh;
– Có khả năng tư duy, tìm kiếm, tổng hợp các sự kiện trong xã hội, các thông tin liên quan đến ngành; phân tích và xử lý thông tin để thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành.
– Có những kỹ năng cơ bản về lập báo cáo bằng các phương tiện khác nhau; thuyết trình, giải thích và thuyết phục người khác về những nội dung, giải pháp để thực hiện các ý tưởng trong lĩnh vực chuyên ngành.
– Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;
– Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
– Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.
– Phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, dễ hòa nhập với môi trường làm việc. Hiểu biết về các giá trị đạo đức nghề nghiệp, nắm vững Luật Báo chí, Luật Bản quyền.
– Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
– Sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi chuyên môn để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

– Sáng tác nghệ thuật nhiếp ảnh, đồng thời cũng có thể thực hiện công việc của phóng viên, biên tập, thiết kế các sản phẩm liên quan đến hình ảnh.
– Đảm nhận công việc tổ chức các dự án thuộc lĩnh vực nhiếp ảnh.
– Làm cán bộ tư liệu ảnh tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.
– Tham gia công tác giảng dạy chuyên ngành ở trung tâm đào tạo nhiếp ảnh trong cả nước.

Đang cập nhật