Thanh nhạc

Đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp có kiến thức, kỹ năng và ý thức đạo đức trong nghề nghiệp. Nội dung chương trình đào tạo ngoài kiến thức chung, kiến thức cơ sở và chuyên môn, còn đào tạo chuyên sâu hướng dẫn thực hành thanh nhạc, dạy âm nhạc và các hoạt động dàn dựng, trình diễn, biên tập ca nhạc…

1. Kiến thức
– Xác định được vị trí, vai trò của ca sỹ tham gia biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật, những ảnh hưởng, tác động của nghệ thuật đối với kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội;
– Phân tích được những kiến thức cơ bản về lịch sử âm nhạc Việt Nam và thế giới, các kiến thức cơ sở ngành âm nhạc như xướng âm, ghi âm, hòa thanh…;
– Phân tích được kiến thức có hệ thống và cơ bản về kỹ thuật thanh nhạc, hiểu biết các phương pháp hát từ cổ điển, dân ca và đương đại;
– Xác định được các kiến thức, kỹ thuật chuyên ngành để luyện tập, xây dựng tác phẩm thanh nhạc đạt yêu cầu đề ra;
– Trình bày được các kỹ thuật thể hiện tác phẩm thanh nhạc như: Aria, Romance, tổ khúc, ca khúc, hợp xướng…;
– Trình bày được các hình thức nghệ thuật liên quan đến ngành, nghề như nghệ thuật trình diễn sân khấu, nghệ thuật múa, nghệ thuật trang điểm, trang phục…;
– Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
2. Kỹ năng
– Ứng dụng được các kỹ thuật cơ bản và có hệ thống; thực hiện được các phương pháp hát từ cổ điển, dân ca và đương đại;
– Biểu diễn được các tác phẩm thanh nhạc như: Romance, tổ khúc, ca khúc dân ca, ca khúc đương đại với các hình thức hát đơn ca, tốp ca, hợp xướng… bằng các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu;
– Tự luyện thanh, vỡ bài hát, phối bè, hát đơn ca, hát nhóm…;
– Xây dựng được tác phẩm thanh nhạc với nhiều phong cách khác nhau;
– Rèn luyện khả năng diễn xuất, làm chủ sân khấu theo nội dung tác phẩm thanh nhạc;
– Thực hiện được kỹ thuật diễn xuất nội tâm và hình thể; giải phóng cơ thể khi hát và diễn;
– Sử dụng được một loại nhạc cụ để đệm hát hoặc diễn tấu những đoạn nhạc đơn giản;
– Ứng dụng được kỹ năng phân tích âm nhạc, phối bè đơn giản;
– Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;
– Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
– Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, trách nhiệm và phương pháp làm việc khoa học;
– Hoạt động độc lập, tiếp thu và học hỏi có chọn lọc, sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật;
– Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
– Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm làm việc;
– Đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;
– Giao tiếp lịch sự, văn minh thanh lịch với công chúng khán giả, đồng nghiệp và nhà tuyển dụng lao động.
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
– Sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi chuyên môn để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

– Ca sỹ nhạc nhẹ
– Hát bè, hát tốp ca, hợp xướng;
– Hướng dẫn thực hành thanh nhạc;
– Tổ chức phong trào văn hóa nghệ thuật.

Tên ngành: Thanh nhạc (Vocal training)

Mã ngành: 6210225

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 03 năm (06 học kỳ)

  1. Nội dung chương trình:
Mã MH/MĐTên môn học/mô đun 
 
 
ICác môn học chung 
MH1Giáo dục chính trị 
MH2Pháp luật 
MH3Giáo dục thể chất 
MH4Giáo dục Quốc phòng và An ninh 
MH5Tin học 
MH6Tiếng Anh 
MH7Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng CSVN 
IICác môn học, mô đun chuyên môn 
II.1Môn học, mô đun cơ sở 
MĐ8Lý thuyết âm nhạc 
MH9Lịch sử âm nhạc Việt Nam 
MH10Lịch sử âm nhạc Phương Tây 
MĐ11Hòa âm 
MĐ12Phân tích tác phẩm 
MĐ13Hóa trang 
MH14Tin học chuyên ngành 
II.2Môn học, mô đun chuyên môn 
MĐ15Thanh nhạc 1 
MĐ16Thanh nhạc 2 
MĐ17Thanh nhạc 3 
MĐ18Thanh nhạc 4 
MĐ19Thanh nhạc 5 
MĐ20Thanh nhạc 6 
MĐ21Ký xướng âm 1 (giọng Đô trưởng, La thứ) 
MĐ22Ký xướng âm 2 (giọng Son trưởng, Mi thứ, Pha trưởng, Rê thứ) 
MĐ23Ký xướng âm 3 (giọng Rê trưởng, Si thứ, Si giáng trưởng, Son thứ) 
MĐ24Ký xướng âm 4 (La trưởng, Pha thăng thứ, Mi giáng trưởng, Đô thứ) 
MĐ25Ký xướng âm 5 (Mi trưởng, Đô thăng thứ, La giáng trưởng, Pha thứ) 
MĐ26Nhạc cụ phổ thông 
MĐ27Hợp xướng 
MĐ28Vũ đạo 
MĐ29Kỹ thuật biểu diễn 
MĐ30Hát dân ca 
MĐ31Hát với ban nhạc 
MĐ32Thực tập nghề nghiệp 
MĐ33Hướng dẫn bài thi thực hành nghề nghiệp 

Thi tốt nghiệp:

 

SttMôn thiNội dung thi
1Chính trịTích hợp nội dung môn chung
2Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệpTích hợp nội dung môn học cơ sở
3Thực hành nghề nghiệpTích hợp nội dung môđun chuyên môn