Khoa Du lịch

VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI TOURGUIDE IT'S ME LẦN 2 NĂM 2016

Vòng Chung kết của hội thi với các hoạt động trải nghiệm thực tế thiết thực góp phần xây ...

khoadulich

Khoa Du lịch

1.Giới thiệu Khoa Văn hóa Du lịch được hình thành từ năm 1997 theo quyết định của Sở Văn hóa ...

vietnamhoc2

Ngành Việt Nam học ( Văn hóa du lịch)

Chương trình Cử nhân Việt Nam học (Văn hóa du lịch) nhằm đào tạo về hướng dẫn viên du lịch, công ...