Khoa Mỹ thuật

Chiêu sinh các lớp năng khiếu: Ký hoạ cơ bản, Chụp ảnh, Hình hoạ và Trang trí

Chiêu sinh các lớp năng khiếu: Ký hoạ cơ bản, Chụp ảnh, Hình hoạ và Trang trí

THÔNG BÁO CHIÊU SINH Các lớp bồi dưỡng năng khiếu Mỹ thuật

Nhằm tạo điều kiện cho người học có cơ hội rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, có định hướng ...

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp 2015

Danh sách sinh viên được dự thi tốt nghiệp 2015 của các khoa

nhiep-anh

Thông báo: Mở lớp nhiếp ảnh ngắn hạn

Trường Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật TP.HCM thông báo mở các lớp nhiếp ảnh ngắn ngày: -       Nhiếp ...

khoamythuat

Khoa Mỹ thuật

1.Giới thiệu Khoa Mỹ thuật được thành lập vào năm 1985 với nhiệm vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ...

nhiepanh

Ngành Nhiếp ảnh

Chương trình học trang bị những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nghệ thuật nhiếp ảnh, cung cấp ...

thietkecongnghiep

Ngành thiết kế công nghiệp

Chương trình học trang bị những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế công nghiệp cung cấp ...

thietkethoitrang2

Ngành Thiết kế thời trang

Chương trình đào tạo trang bị những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nghệ thuật và kỹ thuật ...

hoihoa

Ngành Hội họa

Chương trình đào tạo trình cao đẳng mỹ thuật chuyên ngành Hội họa nhằm giúp sinh viên nắm vững lý ...

suphammythuat-2

Ngành Sư phạm mỹ thuật

Chương trình đào tạo Cao đẳng Sư phạm mỹ thuật trang bị kiến thức chuyên sâu về: . Mỹ thuật tạo ...