Khoa Mỹ thuật

Chiêu sinh các lớp năng khiếu: Ký hoạ cơ bản, Chụp ảnh, Hình hoạ và Trang trí

Chiêu sinh các lớp năng khiếu: Ký hoạ cơ bản, Chụp ảnh, Hình hoạ và Trang trí

THÔNG BÁO CHIÊU SINH Các lớp bồi dưỡng năng khiếu Mỹ thuật

Nhằm tạo điều kiện cho người học có cơ hội rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, có định hướng ...

khoamythuat

Khoa Mỹ thuật

1.Giới thiệu Khoa Mỹ thuật được thành lập vào năm 1985 với nhiệm vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ...

nhiepanh

Ngành Nhiếp ảnh

Chương trình đào tạo ngành nhiếp ảnh trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về nhiếp ảnh ...

thietkecongnghiep

Ngành thiết kế công nghiệp

Chương trình học trang bị những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế công nghiệp cung cấp ...

thietkethoitrang2

Ngành Thiết kế thời trang

Chương trình đào tạo trang bị những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nghệ thuật và kỹ thuật ...

hoihoa

Ngành Hội họa

-         Chương trình đào tạo ngành Hội họa trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về mỹ ...

suphammythuat-2

Ngành Sư phạm mỹ thuật

Chương trình đào tạo Cao đẳng Sư phạm mỹ thuật trang bị kiến thức chuyên sâu về: . Mỹ thuật tạo ...