Bộ môn Kiến thức cơ bản

Bộ môn Kiến thức cơ bản được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-SVHTTDL ngày 02 tháng 02 năm 2009. Tiền thân là Tổ văn hoá cơ bản cơ sở, sau đó là khoa Giáo dục Đại cương, Bộ môn Lý luận Mác-Lê nin – Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bộ môn Kiến thức cơ bản có chức năng quản lý, triển khai việc nghiên cứu khoa học và thực hiện chương trình đào tạo “Phần kiến thức giáo dục đại cương” (Hệ chính quy và Hệ vừa làm vừa học) theo đúng quy định chương trình khung của Bộ Giáo dục – Đào tạo và chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo của Trường.

Bộ môn Kiến thức cơ bản có nhiệm vụ:
+ Phối hợp thường xuyên với Phòng Đào tạo và các khoa chuyên môn của Trường xây dựng các kế hoạch đào tạo, giảng dạy các môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương cho từng học kỳ, năm học và khoá học.
+ Phối hợp với các khoa chuyên môn tổ chức công tác thi và chấm thi học kỳ, thi tốt nghiệp, các môn học thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ môn theo đúng quy chế đào tạo.
+ Tổ chức xây dựng và hoàn thiện tập bài giảng, tài liệu giảng dạy và tham khảo, giáo án điện tử, ngân hàng đề thi các môn học thuộc Bộ môn quản lý.
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên của Bộ môn.

  1. Trưởng Bộ môn
  2. Giảng viên

1Trần Đăng KimTrangGiảng viên – Phụ trách quản lý
Bộ môn KTCB
Thạc sĩVăn hoá học
2Cao Thị ThanhNhànGiảng viênThạc sĩTâm lý học
3Huỳnh Thị KimTrúcGiảng viênThạc sĩLịch sử ĐCSVN
4Huỳnh Thị NgọcHuyềnGiảng viênĐại họcSư phạm Tiếng Anh

Các môn học thuộc kiến thức nền tảng theo qui định