Sáng ngày 24/2/2023, Công đoàn cơ sở Thành viên Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội lần thứ XXI nhiệm kì 2023 – 2028.

Đại hội đã nghe và thảo luận các báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, các ý kiến thảo luận; Tham dự đại hội có Ông Nguyễn Thanh Tuấn – đại diện Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố; Bà Hồ Ngọc Minh – Bí Thư chi bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh cùng tập thể chi ủy – lãnh đạo nhà trường.

Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thông qua các nội dung quan trọng như:

Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2027 – 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028 và các văn kiện khác được trình bày tại Đại hội.

Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 05 đồng chí, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của viên chức và người lao động, được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành và 04 đại biểu tham dự dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Ra mắt ban Chấp Hành Công đoàn Cơ sở thành viên Trường CĐ.VHNT TP.HCM nhiệm kì 2023-2028

Công đoàn Cơ sở thành viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật nhiệm kì 2023-2028  tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của công đoàn, tạo được sự chuyển biến chất lượng hoạt động, đưa phong trào của đơn vị ngày một đáp ứng được yêu cầu của ngành và công đoàn đề ra. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của VC và NLĐ. Kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chế độ chính sách liên quan đến VC-NLĐ trong đơn vị. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện giám sát, thực hiện dân chủ, nội quy, quy chế trong nhà trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giáo dục VC– NLĐ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nâng cao đạo đức nhà giáo, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy cá nhân tập thể xây dựng sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho VC – NLĐ tự học nâng cao trình độ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của  của nhà trường.

Công đoàn CSTV Trường tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường và những thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, ra sức phấn đấu vượt mọi khó khăn, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục xây dựng công đoàn CSTVTrường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM ngày càng vững mạnh.

Phạm Trung