Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2023, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Thành viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024.

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động được triển khai đồng bộ, xuyên suốt và bám sát nội dung hướng dẫn của Công đoàng viên chức thành phố, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao. Qui trình đại hội thực hiện từ tổ công đoàn đến cấp trường, ghi nhận các ý kiến đóng góp tích cực cho công tác quản lý, điều hành cùng các giải pháp xây dựng, phát triển đơn vị  hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được phân công.

Tập thể Cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM tham dự Họi nghị CBVC-NLĐ năm 2024

Tại đại hội, Ban chấp hành Công đoàn; Ban Thanh tra Nhân dân; Đại diện chính quyền đã thông qua các báo cáo về Qui chế dân chủ ở cơ sở; Báo cáo thi đua; Báo cáo quá trình giám sát việc thực hiện nghị quyết của Ban Thanh tra Nhân dân; Báo cáo công khai minh bạch thu chi tài chính năm 2023 một cách toàn diện; chi tiết.

100% Cán bộ, viên chức, người lao động được triệu tập tham dự Đại hội nhất trí cao thông qua Nghị quyết Đại hội Cán bộ, viên chức người lao động năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể về Công tác chính trị tư tưởng; Công tác xây dựng đội ngũ; Công tác tuyển sinh, đào tạo và khảo thí; Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến và hợp tác doanh nghiệp;  Công tác Truyền thông – Thư viện; Công tác hành chánh; công tác Đoàn thể…

Đại hội ghi nhận năm 2023, Nhà trường đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết đại hội năm 2023, phát huy quyền làm chủ, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, viên chức, người lao động, từ đó phát huy được sức mạnh của tập thể, tạo cơ sở cho việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần xây dựng đơn vị và đội ngũ cán bộ viên chức trong sạch, vững mạnh; tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức và người lao động phát huy năng lực, phẩm chất cá nhân cùng tập thể nhà trường bước vào năm học 2023 – 2024 với nhiều niềm tin cho những bước phát triển mới.

Bà Hồ Ngọc Minh – Bí thư Chi bộ – Phó Hiệu trưởng phụ trách ký kết thi đua cùng Ông Vũ Công Minh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Trường CĐ.VHNT TP.HCM

Các hình ảnh viên chức giảng viên, sinh viên tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội:

Tin + ảnh: Phạm Trung