Ngày 09 tháng 11 năm 2023, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng và Trung cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  tổ chức Hội nghị lần thứ nhất và Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Hội nghị do đồng chí Dương Anh Đức – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng chủ trì.

Đồng chí Dương Anh Đức – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng và Trung cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Hiệu trưởng được thành lập theo Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và được kiện toàn tại Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Thường trực Hội đồng Hiệu trưởng gồm 11 thành viên gồm: Chủ tịch Hội đồng, 02 Phó Chủ tịch Hội đồng và 08 thành viên Hội đồng. Hội đồng Hiệu trưởng được cơ cấu thành 08 tiểu ban chuyên gia theo nhóm ngành đào tạo chủ yếu, gồm: (1) Tiểu ban chuyên gia nhóm ngành Vận tải – Kho bãi – Logistics gồm 25 thành viên là Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp có tổ chức đào tạo theo nhóm ngành này; Trưởng Tiểu ban là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. (2) Tiểu ban chuyên gia nhóm ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn có 54 thành viên là Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp có tổ chức đào tạo theo nhóm ngành này; Trưởng Tiểu ban là Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch Khách sạn Saigontourist. (3) Tiểu ban chuyên gia nhóm ngành Cơ khí – Tự động hóa có 43 thành viên là Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp có tổ chức đào tạo theo nhóm ngành này; Trưởng Tiểu ban là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. (4) Tiểu ban chuyên gia nhóm ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông có 71 thành viên là Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp có tổ chức đào tạo theo nhóm ngành này; Trưởng Tiểu ban là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. (5) Tiểu ban chuyên gia nhóm ngành Y tế – Chăm sóc sắc đẹp – Thời trang có 54 thành viên là Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp có tổ chức đào tạo theo nhóm ngành này và Trưởng Tiểu ban là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn. (6) Tiểu ban chuyên gia nhóm ngành Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng có 70 thành viên là Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp có tổ chức đào tạo theo nhóm ngành này và Trưởng Tiểu ban là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Đối ngoại. (7) Tiểu ban chuyên gia nhóm ngành Xây dựng – Đô thị – Môi trường có 35 thành viên là Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp có tổ chức đào tạo theo nhóm ngành này; Trưởng Tiểu ban là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiến trúc – Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. (8) Tiểu ban chuyên gia nhóm ngành Văn hóa – Nghệ thuật – Xã hội và Nhân văn có 55 thành viên là Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp có tổ chức đào tạo theo nhóm ngành này; Trưởng Tiểu ban là Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Để giúp việc cho Hội đồng Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng đã thành lập Tổ giúp việc gồm 20 thành viên (theo Quyết định số 3067/QĐ-HĐHT ngày 23 tháng 8 năm 2021). Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường Cao đẳng và trường Trung cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 3068/QĐ-HĐHT ngày 23 tháng 8 năm 2021 và được sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 1925/QĐ-HĐHT ngày 15 tháng 5 năm 2023).

Hội đồng Hiệu trưởng đề ra 05 công tác trọng tâm trong năm 2024 như sau: 1. Truyền thông, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp (03 nội dung thành phần); 2. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, kết nối cung – cầu lao động (03 nội dung thành phần); 3. Nâng cao chất lượng sau đào tạo giáo dục nghề nghiệp (11 nội dung thành phần); 4. Đào tạo cho các đối tượng chính sách (04 nội dung thành phần); 5. Chế độ sinh hoạt định kỳ của Hội đồng Hiệu trưởng năm 2024 và những năm tiếp theo.

Năm 2024, các trường tập trung tăng cường thực hiện việc chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Phát huy thế mạnh của Cổng thông tin điện tử giáo dục nghề nghiệp Thành phố; các ngành, nghề trọng điểm theo phê duyệt của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đặc biệt là các nghề trọng điểm khu vực ASEAN và quốc tế, cần phải được tập trung đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy học và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo để tổ chức đào tạo có chất lượng. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, hiệu chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo, các trường phải đảm bảo có sự đồng hành xuyên suốt của doanh nghiệp ở từng ngành tương ứng;  Tổ chức đánh giá mức độ phù hợp của các chương trình đào tạo với thực tế sản xuất và nhu cầu của doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh, thay đổi.

Vài hình ảnh Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật biểu diễn tại Hội Nghị:

Đồng chí Dương Anh Đức – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng tặng hoa Ths Mai Thanh Sơn – Đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh

.

Tin – Ảnh: Phạm Trung