Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

Thực hiện yêu cầu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm,

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2021 như sau:

  1. Đối tượng khảo sát

Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy năm 2021, tổng số 168 sinh viên.

Sinh viên nhấn vào ngành để thực hiện khảo sát

SttNgành

Link thực hiện khảo sát

1Sư phạm âm nhạc K24
2Thanh nhạc K21, K23, K24
3Hướng dẫn du lịch K23, K24

Việt Nam học K21, K22

4Quản lý văn hóa K21, K22, K23,K24
5Nhiếp ảnh K24
6Thiết kế thời trang K24
7Diễn viên Kịch-Điện ảnh K24
Cảm ơn các bạn đã tham gia khảo sát – khảo sát của các bạn giúp chúng tôi cải tiến để mang lại các giá trị tích cực hơn.