Ngày 27/7/2023, tại Nhà hát VOH Music One, đã diễn ra lễ ký kết Biên bản Thỏa thuận giữa hai đơn vị: Đại học Jeonnam (Hàn Quốc) và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam). Thỏa thuận này hướng đến việc thiết lập mối quan hệ hợp tác vững chắc, nhằm đạt được lợi ích chung và phát triển các hoạt động giáo dục, nghiên cứu, và học thuật.

Đại học Jeonnam và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Ký kết Thỏa thuận hợp tác học thuật 

Thỏa thuận được ký kết với mục đích tạo cơ hội để hai bên tiếp cận và hiểu biết sâu hơn về văn hóa và học thuật của đối tác. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi sinh viên, giảng viên, tín chỉ giảng dạy, cán bộ giảng dạy, thông tin và tài liệu học thuật. Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng sẽ hỗ trợ việc tiến hành các dự án nghiên cứu hợp tác, buổi giảng và hội thảo chung, cũng như khuyến khích sự hợp tác trong các lĩnh vực học thuật có quan tâm chung khác.

Các hoạt động hợp tác được xác định trong Biên bản Thỏa thuận này sẽ được thực hiện dựa trên sự bình đẳng và cân nhắc lẫn nhau của cả hai bên, và phụ thuộc vào nguồn lực và hỗ trợ tài chính từ các bên liên quan. Điều này giúp đảm bảo sự thành công và bền vững của các hoạt động hợp tác trong tương lai.

Đặc biệt, trong việc tiến hành các dự án nghiên cứu hợp tác, hai bên cam kết tìm kiếm các thỏa thuận công bằng và hợp lý về việc sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu tài sản có thể phát sinh từ các hoạt động này.

Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Jeonnam và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh hứa hẹn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc mở rộng mối quan hệ hợp tác giáo dục và giáo dục nghệ thuật giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của cả hai trường và tạo nên những cơ hội học tập và nghiên cứu hấp dẫn cho sinh viên và giảng viên của cả hai bên.

Các thông tin chi tiết về hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị sẽ được công bố trong thời gian tới./.

Hai đơn vị chụp hình kỷ niệm tại buổi ký kết

Tin: UYỂN TRÂN