Căn cứ Biên chế năm học 2022 – 2023 (Ban hành kèm Thông báo số 26/TB-CĐVHNT-ĐT ngày 20/6/2022của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai kế hoạch phân bổ thời gian của năm học 2022 – 2023. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch thi tốt nghiệp năm 2023, hệ chính quy. (Lịch thi đính kèm)

Xem và tải lịch thi tốt nghiệp 2023 TẠI ĐÂY

  • Lưu ý:
  • Sinh viên khóa trước đăng ký thi lại tốt nghiệp cần được thực hiện trước ngày 15/3/2023.(đăng ký tại Phòng Đào tạo).
  • Khi đi thi sinh viên trình thẻ sinh viên, có mặt tại phòng thi đúng ngày, giờ quy định.
  • Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc tổ chức thi nếu sinh viên không thực hiện đúng quy định.