Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023, ngày 16 và 22 tháng 3 năm 2023, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trường  tiến hành nghiệm thu đợt 1 gồm 05 đề tài nghiên cứu khoa học là các giáo trình giảng dạy của ngành thanh nhạc.

STTTên Đề tàiChủ nhiệm Đề tài
1Biên soạn giáo trình môđun Thanh nhạc 6Giảng viên – ThS. Đặng Quang Vinh
2Biên soạn giáo trình môn học Lịch sử Âm nhạc phương TâyGiảng viên – ThS. Ngô Thị Thanh Nhã
3Biên soạn giáo trình môđun Thanh nhạc 5Giảng viên – ThS. Trần Ngọc Thanh Trúc
4Biên soạn giáo trình môđun Thanh nhạc 3Giảng viên – ThS. Phạm Thị Kim Thoa
5Biên soạn giáo trình Nhạc cụ phổ thôngGiảng viên – Nguyễn Thị Ngọc Bích

Giảng viên – ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa (Trưởng Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc,

Nhạc viện TP.HCM – thứ 3 từ trái sang) Thành viên Hội đồng nghiệm thu

Nhà trường đã mời các giảng viên, chuyên gia trong ngành đến từ Nhạc viện TP.HCM để đánh giá, góp ý từ nhiều góc độ cho các đề tài được hoàn thiện hơn như TS. Trần Kiều Lại Thủy – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Năng khiếu Âm nhạc, ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa – Trưởng Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc, ThS. Huỳnh Văn Bằng – Giảng viên Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc.
Các chủ nhiệm đề tài đã nhận được những ý kiến đóng góp có ý nghĩa khoa học, đúng chuyên môn và xác đáng từ các thành viên của Hội đồng, từ đó điều chỉnh, hoàn thiện và đưa giáo trình vào công tác giảng dạy cũng như làm tài liệu học tập cho sinh viên.

Giảng viên – ThS – Ca sĩ Anh Bằng (Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc,

Nhạc viện TP.HCM – thứ 2 từ trái sang) Thành viên Hội đồng nghiệm thu

Tin: Phòng QLKH&HTQT