Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính: trong quá trình phát triển đã trải qua nhiều tên gọi như Phòng Hành chính – Quản trị, phòng Tổ chức, phòng Hành chính – Kế toán, phòng Tổ chức – Công tác sinh viên … Chức năng chính của Phòng Tổ chức – Hành chính hiện nay là nghiên cứu tham mưu cho Ban Giám Hiệu về mặt quản lý hành chính, quản lý tài sản cơ sở vật chất và các mặt công tác tài chánh – kế toán của trường.
Về công tác tổ chức – quản trị hành chính: Phòng tham mưu cho Ban Giám hiệu về quản lý tổ chức cán bộ, điều phối hoạt động của các đơn vị theo chương trình, công tác chính trị chung tại Trường; quản lý và điều phối hoạt động sử dụng cơ sở vật chất; phục vụ phương tiện – trang thiết bị cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường.
Về công tác kế toán: Phòng tham mưu cho Ban Giám hiệu về quản lý, điều hành hoạt động tài chính nhà trường theo quy định của pháp luật.

1Nguyễn ThịHươngPhó Trưởng phòng – Kế toán trưởngĐại họcKế toán
2Lê BáThượngPhó Trưởng phòngĐại họcLuật
3Phạm ĐìnhLuânGiảng viênThạc sĩCông nghệ thông tin
4Dương Phước LongChuyên viên Đại họcVăn hóa quần chúng
5Nguyễn Thị HươngChuyên viênĐại họcQuản trị Kinh doanh
6Chu Thị TrầnLinhChuyên viênĐại họcTiếng Đức
7Nguyễn Thị ĐàiNguyênVăn thưCao đẳngQuản trị
kinh doanh
8Lê Bá QuỳnhPhươngChuyên viênThạc sĩKinh tế Chính trị
9Trần Thanh NhànKỹ thuật viênĐại họcSư phạm âm nhạc
10Nguyễn ThịVượngThủ quỹĐại họcQuốc tế học
11Hà Lê ThanhHuyềnKế toánĐại họcKế toán
12Nguyễn ThịThắmKế toánĐại họcKế toán
13Nguyễn VănLinhNhân viên
Văn thư
 Không
14Nguyễn Phúc SongSanhBảo vệĐại họcNgoại ngữ
(Từ xa)
16Phạm QuyếtChiếnBảo vệĐại họcQuản trị kinh doanh
17Nguyễn VănChỉBảo vệ Không
18Nguyễn ThànhNamLái xe Không