Lịch thi

Lịch thi học kỳ 1 khóa 23 năm học 2017 - 2018

Lịch thi học kỳ 1 khóa 23 năm học 2017 - 2018

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

THONG-BAO

Thông báo: Triển khai lịch thi Học kỳ 2 – Năm học 2015 - 2016

Căn cứ Biên chế năm học 2015 – 2016 (ban hành kèm Thông báo số 26/TB-CĐVHNT-ĐT ngày 23/6/2015 của ...

Lịch thi Học kỳ II năm học 2015-2016

Lịch thi Học kỳ 2 các khoa Việt Nam Học, Mỹ Thuật, Thanh Nhạc, Sân Khấu, Văn Hóa . Lịch thi ...

Thông báo lịch thi Học kỳ 1 – Năm học 2015 - 2016 - khóa 21

Xem thông báo và lịch thi Học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 21

Lịch thi học kỳ I năm học 2015-2016

Lịch thi học ký I 2015-2016 khóa 19, 20

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần từ 07/12/2015 đến 12/12/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Du lịch

Lịch thi trong tuần từ 30/11/2015 đến 05/12/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc

Lịch thi trong tuần từ 23/11 /2015 đến 28/11/2015

Lịch thi khoa Văn Hóa, Âm Nhạc

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần từ 16/11 /2015 đến 21/11/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Du Lịch . Lịch thi trong tuần của Khoa Âm ...

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần ngày 9/11-14/11/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Sân Khấu, Du Lịch