Khoa Mỹ thuật

1.Giới thiệu

Khoa Mỹ thuật được thành lập vào năm 1985 với nhiệm vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các cơ quan Văn hóa, xí nghiệp, trường học… Từ lớp Trung cấp Mỹ thuật đầu tiên cho đến năm 1995 đào tạo được 6 khóa. Đến năm 1996 sau khi nhà trường chuyển lên đào tạo bậc Cao đẳng, các ngành đào tạo của khoa Mỹ thuật gồm: Sư phạm Mỹ thuật, Đồ họa vi tính, Thiết kế thời trang, Nhiếp ảnh, Hội họa.

Ngoài các lớp chính quy đào tạo tại trường, Khoa Mỹ thuật còn tham gia đào tạo các lớp Sư phạm Mỹ thuật tại các địa phương.

Nhiều năm qua Khoa đã giới thiệu nhiều sinh viên sau khi ra trường tham gia các hoạt động ngành Văn hóa, thông tin, lĩnh vực giáo dục và phục vụ các chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng (Thời trang, Đồ họa)… của thành phố.

2.Nhiệm vụ

Khoa Mỹ thuật có chức năng tổ chức, quản lý, giảng dạy các chuyên ngành Mỹ thuật, Đồ họa vi tính, Thiết kế thời trang, Sư phạm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh theo chương trình quy định của Bộ giáo dục đào tạo..

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy 3 năm

. Cao đẳng Đồ họa vi tính

. Cao đẳng Thiết kế thời trang

. Cao đẳng Nhiếp ảnh.

. Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật.

Bậc đào tạo: Cao đẳng không chính quy 3 năm.

. Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật.

3.Mục tiêu

Đào tạo sinh viên có kiến thức, phương pháp và kỹ năng của các ngành Mỹ thuật tạo hình và Mỹ thuật công nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng phục vụ trong các lĩnh vực Văn hóa thông tin, Báo chí, Thời trang, Đồ họa ứng dụng…

Sinh viên tốt nghiệp Sư phạm Mỹ thuật có thể tham gia giảng dạy tại các trường trung học phổ thông cơ sở.

4. Cơ cấu tổ chức nhân sự

. ThS. Lê Ngọc Tú. Nguyễn Thị Thảo

. Văn Thế Nguyên

. Nguyễn Thị Du Lam

. La Hồng Anh Thi

. ThS. Lê Tường Thanh

. Hoàng Thị Thủy

. ThS. Trần Thị Nhật Linh

. Nguyễn Trung Hiếu

– Trưởng khoa-  Thư ký

- Giảng viên

- Giảng viên

- Giảng viên

- Giảng viên

- Giảng viên

- Giảng viên

- Giảng viên

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: