Ngành Quản lý văn hóa

Chương trình đào tạo Cao đẳng Quản lý văn hóa trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội & nhân văn. Nắm vững nghiệp vụ về tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật:

. Quản lý nhà nước về văn hóa, quản lý các thiết chế văn hóa.

. Tổ chức sự kiện, quản lý lễ hội & sự kiện

. Marketing văn hóa nghệ thuật, gây quỹ & tìm tài trợ

. Biên tập và dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp, chương trình tuyên truyền lưu động.

. Quản lý các loại hình nghệ thuật (Âm nhạc - Mỹ thuật - Sân khấu - Múa).

. Camera – chụp ảnh

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

. Tổ chức, quản lý, điều hành, thực hiện các hoạt động văn hóa - nghệ thuật tại cơ sở.

. Công tác tại các đơn vị, cơ quan văn hóa cấp thành phố, quận - huyện, phường - xã.

Xem thêm THÔNG TIN TUYỂN SINH 2014

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: