Ngành Thiết kế thời trang

Chương trình đào tạo trang bị những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nghệ thuật và kỹ thuật thiết kế trang phục, chuyên ngành sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức sau:

. Lịch sử mỹ thuật và trang phục.

. Căn bản hội họa, trang điểm.

. Thiết kế Erugo và mô hình lập thể trang phục.

. Kỹ thuật chất liệu.

. Đồ án thiết kế trang phục.

. Phác thảo ý tưởng.

Chương trình học được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở thực tiễn ngành thời trang Việt và Thế giới. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận: Họa sĩ thiết kế thời trang độc lập hoặc phục vụ cho các công ty may mặc, dệt may, các cửa hàng thời trang, đảm nhiệm công tác quản lý chuyên ngành thuộc lĩnh vực thời trang, thành lập các xưởng thiết kế, công ty thời trang hoặc tham gia công tác đào tạo chuyên ngành thời trang.

Xem thêm THÔNG TIN TUYỂN SINH 2014

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: