Thông báo tuyển dụng viên chức

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức làm việc tại

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 

Căn cứ  Văn bản số 5102/SVHTT-TCCB ngày 17/10/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc thống nhất nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2016 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-CĐVHNT ngày 27/9/2016 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường năm 2016, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng:

1.     Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 viên chức

-         Viên chức ngạch chuyên viên, mã số 01.003: 03 người

-         Viên chức ngạch giảng viên, mã số V.07.01.03: 17 người

-         Viên chức ngạch kế toán viên, mã số 06.031: 02 người

2.     Vị trí tuyển dụng: ( Tải về  file đính kèm )

3.      Hồ sơ xét tuyển viên chức ( Tải về file đính kèm )

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính: