Khoa Âm nhạc

Khoa Âm nhạc được xem là một trong những khoa mũi nhọn của nhà trường, chuyên đào tạo ngành Thanh nhạc. Nếu ngày trước ước mơ được hát chỉ có trong suy nghĩ thì ngày nay chìa khóa để mở cách cổng mơ ước đã rất gần và nằm trong tầm tay các bạn khi đến với ngành Thanh nhạc. Với sự kết hợp đào tạo theo xu thế đổi mới phù hợp với thực tiễn, khoa Âm nhạc đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ đoạt giải như: Ca sĩ Khánh Ngọc (Phạm Thị Hồng Thanh) – Giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình Tp Hồ Chí Minh năm 2004, ca sĩ Đông Quân – Giải Ba cuộc thi tiếng hát truyền hình Tp Hồ Chí Minh năm 2001, ca sĩ Hải Yến- Giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình Tp Hồ Chí Minh năm 2005… và đưa tên tuổi của các sinh viên trở thành những ca sĩ được công chúng yêu thích như: Ca sĩ Ngô Kiến Huy ( Lê Thành Dương), ca sĩ Dương Ngọc Thái, ca sĩ Phù Vạn Nam Hương, ca sĩ Lê Xuân Nghi…

1. Chức năng
Tham mưu, tổ chức thực hiện giảng dạy, quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu
khoa học ngành Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc;
Tham mưu Hiệu trưởng mở các ngành mới phù hợp với yêu cầu của xã hội và điều kiện
thực tế của Nhà trường.
2. Nhiệm vụ
a. Đào tạo, bồi dưỡng
– Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo ngành Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc và các
chương trình, đề án liên quan đến lĩnh vực âm nhạc;
– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị
theo yêu cầu của Nhà trường, của Ngành và xã hội.
b. Nghiên cứu khoa học
– Nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng
đào tạo;
– Biên soạn giáo trình, đề cương môn học, mô đun, tài liệu tham khảo chuyên ngành;
– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và sáng tạo nghệ thuật
phục vụ công tác giảng dạy;
– Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực biểu diễn và giảng dạy
của sinh viên;
– Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án, chương trình hợp tác trong
và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực liên quan đến Âm nhạc.
c. Quản lý giảng viên theo quy định hiện hành.
d. Quản lý người học
– Quản lý quá trình học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên;
– Tổ chức lớp, theo dõi và báo cáo số lượng sinh viên thường kỳ, đột xuất trình Hiệu trưởng;
– Xét khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên theo quy định;
– Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức cho sinh viên kiến tập, thực tập
thực tế, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.
e. Quản lý tài sản Khoa
– Quản lý sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo theo quy định hiện hành;

– Đề xuất xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của Khoa.
f. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo phục vụ cho
đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
g. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,
đạo đức, lối sống cho giảng viên, viên chức và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và viên chức thuộc Khoa;
h. Tổ chức đánh giá giảng viên, viên chức thuộc Khoa.
i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Trưởng khoa (1 người)

Phó Trưởng khoa (1 người)

Giảng viên

Giảng viên cơ hữu:

 

TTHọ và tênTrình độ chuyên môn được đào tạoTrình độ nghiệp vụ sư phạm
1Lâm Đình Thuận

(Trưởng khoa Âm nhạc)

Thạc sĩ

Nghệ thuật âm nhạc

(Biểu diễn Âm nhạc –

Sáng tác)

Sư phạm Bậc 2
2Phan Cẩm Vân

(Phó Trưởng khoa Âm nhạc)

ĐH Sư phạm âm nhạc

CĐ Đạo diễn sân khấu

ĐH Sư phạm
3Đậu Kinh LuânĐH Sáng tác,

ĐH Văn hóa quần chúng

GCN giảng dạy

Giáo dục đại học

4Hoàng Anh TúĐH Thanh nhạcChứng chỉ Nghiệp vụ SP
5Vũ Công MinhThạc sĩ

Nghệ thuật âm nhạc

– Sáng tác

Chứng chỉ Nghiệp vụ SP
6Nguyễn Thị Kha LyThạc sĩ

Nghệ thuật âm nhạc

(Biểu diễn Thanh nhạc)

Chứng chỉ Nghiệp vụ SP
7Nguyễn Cửu Thị XyTaThạc sĩ

Nghệ thuật âm nhạc

Chứng chỉ Nghiệp vụ SP
8Trần BìnhĐại học

Sư phạm âm nhạc

Chứng chỉ Nghiệp vụ SP
9Nguyễn Thị Ngọc BíchĐại học

Sư phạm âm nhạc

Chứng chỉ Nghiệp vụ SP

 

Giảng viên hợp đồng:

 

TTHọ và tênTrình độ chuyên môn được đào tạoTrình độ nghiệp vụ sư phạm
1Trần Thị Thúy AnThạc sĩ

Nghệ thuật âm nhạc

Chứng chỉ Nghiệp vụ SP
2Nguyễn Thị Thu HàThạc sĩ

Nghệ thuật âm nhạc

Chứng chỉ Nghiệp vụ SP
3Đinh Trung KiênĐH Thanh nhạcChứng chỉ Nghiệp vụ SP
4Nguyễn HânĐH Thanh nhạcChứng chỉ Nghiệp vụ SP
5Trần Thanh NamThạc sĩ

Nghệ thuật âm nhạc

Chứng chỉ Nghiệp vụ SP
6Nguyễn Thị Mai PhươngThạc sĩ

Nghệ thuật âm nhạc

Chứng chỉ Nghiệp vụ SP
7Trần Ngọc Thanh TrúcĐH Thanh nhạcChứng chỉ Nghiệp vụ SP
8Đỗ Đặng Mai TúĐH Thanh nhạcChứng chỉ Nghiệp vụ SP
9Đặng Quang VinhThạc sĩ

Nghệ thuật âm nhạc

Chứng chỉ Nghiệp vụ SP
10Hoàng Trọng ViệtĐH Thanh nhạcChứng chỉ Nghiệp vụ SP
11Nguyễn Thái Thụy Tường VyThạc sĩ

Nghệ thuật âm nhạc

Sư phạm bậc 2

 

Giảng viên thỉnh giảng:

 

TTHọ và tênTrình độ chuyên môn được đào tạoTrình độ nghiệp vụ sư phạm
1Nguyễn Thị Ngọc DungTiến sĩ

Âm nhạc học

Chứng chỉ Nghiệp vụ SP
2Trần Phương DuyThạc sĩ

Nghệ thuật âm nhạc

Chứng chỉ Nghiệp vụ SP
3Nguyễn Thị Phương HoaThạc sĩ

Nghệ thuật

Chứng chỉ Nghiệp vụ SP
4Võ Thị Thiên LanĐH Sáng tácCC Lý luận dạy đại học
5Hồ Văn ThànhNSƯT Sáng tác

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

Chứng chỉ Nghiệp vụ SP

 

Ngành Thanh nhạc