Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Khoa học và Đối ngoại: tiền thân là Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và thông tin tư liệu, được thành lập theo Quyết định số 63/CĐ-VHNT do Hiệu trưởng ký ngày 05/10/1998.
Phòng Khoa học và Đối ngoại có chức năng tham mưu cho hiệu trưởng về việc tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; và hợp tác với các cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường.
Về hoạt động nghiên cứu khoa học: Phòng nhận nhiệm vụ thường trực hội đồng nghiên cứu khoa học nhà trường; tham gia tổ chức biên soạn và ban hành chuẩn đầu ra 13 ngành học, đề cương chi tiết 13 ngành học được đào tạo trong nhà trường; nghiên cứu, biên soạn và tham mưu cho lãnh đạo nhà trường ban hành các biểu mẫu liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học, quy định về công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường, quy định về quản lý, biên soạn, phát hành giáo trình và tài liệu giảng dạy, hình thức trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học; hướng dẫn các khoa chuyên môn biên soạn các tài liệu giảng dạy; tiến tới tổ chức sinh hoạt định kỳ trong nhà trường; thực hiện các hội thảo, tọa đàm khoa học bao gồm các chuyên đề về văn hóa, nghệ thuật; biên tập các tập san thông tin khoa học định kỳ.
Về hoạt động đối ngoại: Với sự cho phép của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Phòng đã tham mưu và tổ chức các cuộc tiếp xúc, làm việc với các trường cao đẳng, đại học, các tổ chức giáo dục nước ngoài để trao đổi về công tác đào tạo các ngành học văn hóa, nghệ thuật.

1Lê Thị HồngDiệpPhụ trách quản lý phòng Khoa học và Đối NgoạiThạc sĩVăn hoá học
2Nguyễn Đoàn BảoTuyềnGiảng viênThạc sĩVăn hoá học
3Lâm Ngọc UyểnTrânChuyên viênThạc sĩChâu Á Học