Căn cứ công văn 1544/UBND-VX ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

(đính kèm công văn _Data_hcmedu_vanphong_2021_5_ubnd-1544-170521_175202115407)

Căn cứ chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tp.HCM.

Phòng Đào tạo thông báo sinh viên tạm nghỉ học (học trực tiếp tại Trường) từ ngày 18/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Việc học online của các Khoa vẫn triển khai theo thời khóa biểu.