Học tập

KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP 2017 - THI LẠI

Kết quả thi lại tốt nghiệp 2017 khóa 17,18,19 Kết quả thi lại tốt nghiệp 2017 khóa 20

Thời khóa biểu 9/10 đến 14/10/2017

Thời khóa biểu từ 9/10 đến 14/10/2017

thời khóa biểu tuần 2/10 đến 7/10

Thời khóa biểu từ 2/10 đến 7/10 Lịch sinh hoạt công dân đầu năm

thời khóa biểu tuần 18/9 đến 23/9

Thời khóa biểu tuần 18/9 đến 23/9/2017

Thời khóa biểu 11/9 - 16/9

Thời khóa biểu 11/9 - 16/9

Thời khóa biểu 4/9 đến 9/9/2017

Thời khóa biểu 4/9 đến 9/9/2017

Thông báo thủ tục nhập học đợt 2

QUY ĐỊNH THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC NHẬP HỌC - THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 - Hạn chót ngày ...

Thời khóa biểu từ 28/8 đến 1/9/2017

Thời khóa biểu từ 28/8 đến 1/9/2017

Thời khóa biểu từ 21/8 đến 26/8/2018

Thời khóa biểu từ 21/8 đến 26/8/2018

Kết quả tốt nghiệp 2017

Kết quả tốt nghiệp 2017 ( khóa 17,18,19 )Kết quả tốt nghiệp 2017 ( khóa 20 )Kết quả tốt nghiệp ...

Thời khóa biểu tuần 14/08 đến 19/08/2017

Thời khóa biểu tuần 14/08 đến 19/08/2017

Điểm tổng kết năm học 2016-2017

Tải về điểm tổng kết năm học 2016-2017 - khóa 20 Tải về điểm tổng kết năm học 2016-2017 - khóa ...