Học tập

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần từ 07/12/2015 đến 12/12/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Du lịch

Lịch thi trong tuần từ 30/11/2015 đến 05/12/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc

Lịch thi trong tuần từ 23/11 /2015 đến 28/11/2015

Lịch thi khoa Văn Hóa, Âm Nhạc

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần từ 16/11 /2015 đến 21/11/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Du Lịch . Lịch thi trong tuần của Khoa Âm ...

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần ngày 9/11-14/11/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Sân Khấu, Du Lịch

VHNT_thoi-khoa-bieu-800x306

Thời khóa biểu từ ngày 9/11 - 14/11/2015

Thời khóa biểu K19, K20, K21

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần ngày 2/11-7/11/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Du Lịch

VHNT_thoi-khoa-bieu-800x306

Thời khóa biểu từ ngày 2/11 - 7/11/2015

Thời khóa biểu K19, K20, K21

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần ngày 26/10-31/10/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Mỹ Thuật . Lịch thi trong tuần của Khoa Âm ...

VHNT_thoi-khoa-bieu-800x306

Thời khóa biểu từ ngày 26/10 - 31/10/2015

Thời khóa biểu K19, K20, K21

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần 19/10 -24/10/2015

Lịch thi trong tuần của Khoa Âm Nhạc, Sân Khấu

Thời khóa biểu từ ngày 19/10 - 24/10/2015

Thời khóa biểu khóa 19, 20, 21