Học tập

music

Chiêu sinh lớp năng khiếu Âm nhạc ( 1/4/2016 )

Khoa Âm Nhạc Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật mở lớp năng khiếu thường xuyên để đáp ứng nhu cầu ...

VHNT_thoi-khoa-bieu-800x306

Thời khóa biểu từ ngày 28/03/2016 - 02/04/2016

Thời khóa biểu K19, K20, K21

Điểm tổng kết học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Học kỳ 1 (2015-2016) - VH Khoa văn hóa ( New 4/1/2016 ) Học kỳ 1 (2015-2016) - SK Khoa Sân khấu ( ...

Thông báo lịch thi Học kỳ 1 – Năm học 2015 - 2016 - khóa 21

Xem thông báo và lịch thi Học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 21

Lịch thi học kỳ I năm học 2015-2016

Lịch thi học ký I 2015-2016 khóa 19, 20

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần từ 07/12/2015 đến 12/12/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Du lịch

Lịch thi trong tuần từ 30/11/2015 đến 05/12/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc

Lịch thi trong tuần từ 23/11 /2015 đến 28/11/2015

Lịch thi khoa Văn Hóa, Âm Nhạc

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần từ 16/11 /2015 đến 21/11/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Du Lịch . Lịch thi trong tuần của Khoa Âm ...

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần ngày 9/11-14/11/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Sân Khấu, Du Lịch

VHNT_thoi-khoa-bieu-800x306

Thời khóa biểu từ ngày 9/11 - 14/11/2015

Thời khóa biểu K19, K20, K21

lich-thi-dai-hoc,-cao-dang

Lịch thi trong tuần ngày 2/11-7/11/2015

Lịch thi trong tuần các khoa Văn Hóa, Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Du Lịch