THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp năm 2022

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi về thời gian tập đội hình và Lễ Trao bằng tốt nghiệp năm 2022, cụ thể như sau:

 1. Tập đội hình lễ tốt nghiệp
 • Thời gian: Từ 17 giờ 00 đến 19 giờ 00, thứ Sáu, ngày 04 tháng 11 năm 2022
 • Địa điểm: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nội dung: Tập đội hình nhận bằng tốt nghiệp, vị trí ngồi dự lễ.
 • Thành phần tham dự: sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp năm 2022, lãnh đạo các Khoa và Giáo viên chủ nhiệm của các lớp có sinh viên tốt nghiệp.
 1. Lễ trao bằng tốt nghiệp
 • Thời gian: Từ 18 giờ 00 đến 20 giờ 00, thứ Bảy, ngày 05 tháng 11 năm 2022
 • Địa điểm: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nội dung: Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022
 • Thành phần tham dự: sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp năm 2022,  người thân của sinh viên (mỗi sinh viên mời tối đa 01 người thân), khách mời, cán bộ viên chức, giảng viên.
 1. Nhận và trả lễ phục tốt nghiệp

– Nhận lễ phục: từ ngày 03/11/2022 tại văn phòng Khoa.

– Trả lễ phục: sau buổi lễ tốt nghiệp tại văn phòng Khoa.

 1. Ký nhận văn bằng tốt nghiệp

– Địa điểm: Phòng Đào tạo

– Thời gian: Từ 20 giờ 00 đến 21 giờ 00 ngày 05/11/2022 hoặc vào thứ Hai, ngày 07/11/2022 trong giờ hành chính.

* Lưu ý: Các nội dung khác được thực hiện theo Thông báo số 50/TB-CĐVHNT ngày 17/10/2022 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.